Hyppää sisältöön
Media

Miljöministeriet fastställde landskapsplanen för västra Lappland

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 19.2.2014 12.12
Pressmeddelande -

Miljöministeriet fastställde idag landskapsplanen för västra Lappland. Landskapsplanen är en plan som omfattar alla former av områdesanvändning i västra Lapplands ekonomiska kommun, dit städerna Kemi och Torneå samt kommunerna Keminmaa, Pello, Simo, Tervola och Övertorneå hör.

Med landskapsplanen för västra Lappland upphävs regionplanen för västra Lappland, som fastställdes 2003. Kemi–Torneås ställning som centrum av riksomfattande betydelse för trä-, pappers- och stålindustri samt för trafik och logistik framgår i landskapsplanen i form av områdesreserveringar och planbeteckningar som stöder de här funktionerna. I landskapsplanen har också behoven av att utveckla turismen och rekreationen beaktats genom att målområden för utveckling har anvisats bland annat i Bottenvikens skärgård, i handelsregionen Torneå–Haparanda, i området vid Kukkolaforsen och från Aavasaksa i Övertorneå via sjöbyarna till Ritavalkea i Pello. Renskötseln har bland annat beaktats i områdesanvändningen genom planbestämmelser och genom att särskilt viktiga områden med tanke på renskötseln har anvisats i området Pello, Övertorneå och Tervola.

I samband med fastställandet av landskapsplanen för västra Lappland undersökte miljöministeriet tre besvär, som till största delen förkastades. I landskapsplanen har torvutvinningsområdet i Varevuoma inte fastställts på grund av otillräckliga naturutredningar, likaså vindkraftsområdena i Bottenviken på grund av otillräckliga utredningar som gäller vandringsfiskar och fem vindkraftsområden på land. De vindkraftsområden på land som inte fastställts är belägna i Simo i omedelbar närhet av de riksomfattande värdefulla landskapsområdena vid Simo älvs mynning och i Pello i omedelbar närhet av det riksomfattande värdefulla landskapsområdet i Aavasaksa.

Ytterligare information

Susanna Wähä, specialsakkunnig, miljöministeriet,
tfn 0400 143 938, [email protected]