Hyppää sisältöön
Media

METSO-ohjelma jälleen menestys

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2014 10.59
Tiedote -

Metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma etenee edelleen vahvasti. Vuonna 2013 yksityismaita suojeltiin ennätykselliset 7612 hehtaaria. Edellinen ennätys oli vuodelta 2012, jolloin METSOn suojelupinta-ala kasvoi 7504 hehtaarilla.

Metso-ohjelman vauhdikas eteneminen on hieno asia luonnon monimuotoisuudelle. Näin saadaan eteläisen Suomen harvinaisiksi käyneitä vanhoja ja luonnontilaisia metsiä suojeltua. Metso ja muut suojeluohjelmat vahvistavat tärkeiden luonnonarvojen säilymistä niin, että meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus nauttia maamme hienosta metsäluonnosta, iloitsee ympäristöministeri Ville Niinistö.

Vuonna 2013 METSO-ohjelman suojellusta pinta-alasta 3268 hehtaaria siirtyi valtion omistukseen. Yksityisiä suojelualueita perustettiin 4235 hehtaaria. Lisäksi viime vuonna tehtiin 13 kahdenkymmenen vuoden määräaikaista maanomistajan ja valtion välistä suojelusopimusta, joiden yhteispinta-ala on 109 hehtaaria. Ympäristöministeriön vuodelle asettama pinta-alatavoite ylitettiin 20 prosentilla. Uusien suojelukohteiden keskikoko oli noin 13 hehtaaria.

Eniten suojeltiin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä sekä puustoisia soita ja soiden metsäisiä reuna-alueita. Uusia suojelualueita hankittiin ja rauhoitettiin kaikkiaan 567, ja ne jakautuvat varsin tasaisesti eri puolille maata. Lukumääräisesti kärjessä olivat Pohjois-Karjala (80), Keski-Suomi (76), Pohjois-Pohjanmaa (65) ja Lappi (58). Eniten pinta-alaa kertyi Lapissa (1085 ha), Keski-Suomessa (907 ha), Pohjois-Pohjanmaalla (880 ha), Pohjois-Karjalassa (863 ha) ja Uudellamaalla (822 ha).

Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä luonnonsuojelulain keinoin joko pysyvästi tai määräaikaisesti 20 vuoden ajan. Pysyvässä suojelussa vaihtoehtoja on maa-alueen myyminen valtiolle tai sen rauhoittaminen yksityisenä suojelualueena. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman kestävän metsätalouden rahoituslain tuella voidaan myös turvata ja hoitaa talousmetsien monimuotoisuutta.

Suojeltujen METSO-kohteiden hehtaarikohtainen korvaus vaihtelee kohteen ominaisuuksien mukaan. Jokaisen kohteen hinta lasketaan erikseen ja se muodostuu pääosin puuston ja maapohjan perusteella. Metsän sopivuus METSO-kohteeksi arvioidaan jo alkuvaiheen kartoituksessa. Olennaisinta on, että metsästä löytyy monimuotoista ja arvokasta elinympäristöä, joka täyttää METSOn luonnontieteelliset valintaperusteet, ja että maanomistajan kanssa päästään yhteisymmärrykseen suojelukeinosta sekä korvauksesta tai kauppahinnasta.

Myös muut luonnonsuojeluohjelmat etenevät

METSO-ohjelman lisäksi viime vuonna suojeltiin muihin suojeluohjelmiin ja kaavoihin sisältyviä alueita yhteensä 12 074 hehtaaria. Näistä suurin osa on Natura 2000 -alueita. Pinta-ala oli muutamaan edelliseen vuoteen nähden varsin suuri, minkä aiheutti yhden suuren Natura 2000 -alueen, Kemihaaran soiden, 7737 hehtaarin laajuisen alueen suojelu.

ELY-keskukset ja ympäristöministeriö hankkivat luonnonsuojelutarkoituksiin tai maksavat korvauksia luonnonsuojelualueen perustamisesta myös alueilla, jotka on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa varattu luonnonsuojelutarkoituksiin.

Lisätietoja:

METSO-ohjelma; ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 144, [email protected]

Maanhankinta ja korvaukset; ylitarkastaja Toni Nevalainen, p. 0295 250 194,[email protected]