Hyppää sisältöön
Media

Medel för Nouxcentret och för skyddandet av Östersjön

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 19.10.2006 11.44
Pressmeddelande -

Regeringen har i dag beslutat att föreslå riksdagen att från tilläggsbudgeten bevilja medel för byggandet av Noux naturcentrum och för att få igång verksamheten av kompetenscentret för oljebekämpning. Dessutom kan bekämpningsförmågan när det gäller miljöskador i Östersjön förbättras genom att modernisera Gränsbevakningsväsendets kontrollapparatur i två spaningsplaner.

Enligt regeringens proposition skulle staten finansiera grundandet av ett fastighetsaktiebolag för byggandet av Noux naturcentrum med 6,5 miljoner euro. Ett fastighetsaktiebolag grundas dock endast om aktieägarna blir förutom Forststyrelsen även Esbo stad och ägarna i Solvalla idrottsinstitut.Bolagets kapital har planerats att vara 10,5 miljoner euro.

- Noux naturcentrum har stor betydelse för hela huvudstadsregionen, säger miljöminister Jan-Erik Enestam.

Miljöministeriets mål är att Nouxcentret och Noux sjöhögland skall fungera som en s.k. huvudattraktion inom naturturismen samt att skapa ett internationellt attraktivt "fönster" mot Finlands natur. Projektets syfte är att bygga ut och förbättra rekreations- och motionsservicen i naturen för huvudstadsregionens ca 1,3 miljoner invånare samt att skapa ett utflyktsmål för natur- och miljöfostran som skulle betjäna områdets 300 000 barn och ungdomar.

Centret skulle placeras vid infartsleden till Noux nationalpark vid Esbo Långträsk i samband med Solvalla idrottsinstitut.Grundandet av ett fastighetsbolag förutsätter att såväl Forststyrelsen, Esbo stad och Solvalla idrottsinstitut som kommunerna inom huvudstadsregionen förbinder sig att ansvara för naturcentrets kostnader. Statens andel av centrets bruks- och uppehållskostnader skulle endast uppgå till 20 procent.

För att förbättra Finlands oljebekämpningsberedskap skall man grunda ett bekämpningscentrum av aktiebolagsmodell. Regeringen föreslår ett anslag på 1,1 miljoner euro för grundandet av centrets aktiebolag. Statens finansieringsandel av bolagets aktiekapital på 2 miljoner uppgår till hälften, dvs. en miljon euro, och av dessa skulle 100 000 euro användas för förberedande arbete i samband med grundandet av bolaget.

För modernisering av Gränsbevakningsväsendets kontrollapparatur i två spaningsplan föreslår regeringen 3 miljoner euro. Apparaturens teknik som används för observering och kontroll av olagliga utsläpp är föråldrad. Även Finlands utvidgade bevakningsskyldighet av miljöskador förutsätter att apparaturen moderniseras.

Regeringen föreslår även att ur tilläggsbudgeten anslå 5 miljoner euro i stöd för boendet. Bostadsstödets tilläggsbehov beror på att kostnaderna har ökat för dem som är berättigade till stöd.

Mer information: Ekonomidirektör Oili Hintsala, miljöministeriet, tfn. (09) 1603 9420, 040 5461 483. Överforstmästare. Pirkko Isoviita,miljöministeriet, tfn. (09) 1603 9575, 0400 143 922. Specialmedarbetare Christian Sjöstrand,miljöministeriet, tfn. (09) 1603 9302, 050 599 7876