Hyppää sisältöön
Media

Life-rahaa kahdelle suomalaiselle ympäristöhankkeelle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2006 8.25
Tiedote -

Euroopan komissio on myöntänyt kahdelle suomalaiselle hankkeelle rahoitusta LIFE Ympäristö -rahastosta. Tukea sai hanke, jossa kehitetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa mekaanisen massanvalmistuksen haihtuvien hiilivetypäästöjen torjuntaan. Rahoitusta sai myös uuden menetelmän kehittäminen tributyylitinalla saastuneiden sedimenttien ruoppaukseen. Hankkeet saivat tukea yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa.

EU tukee vuonna 2006 LIFE Ympäristö -rahastosta 53 innovaatiohanketta yhteensä 140 miljoonalla eurolla. Hankkeissa sovelletaan uusia menetelmiä ja tekniikoita ympäristöongelmien käsittelemiseksi. Rahasto tukee jäsenmaiden ympäristönsuojeluhankkeita EU:n yhteisen ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämiseksi.

Suomi on osallistunut LIFE Ympäristö -rahoituksen hakuun kymmenenä vuotena. Tänä aikana 50 suomalaista ympäristöhanketta on saanut rahoitusta noin 24,3 miljoonaa euroa. Suomi on menestynyt hakuprosesseissa hyvin, sillä hankkeillemme on myönnetty lähes neljä prosenttia LIFE Ympäristö -rahoituksen budjetista vuosina 1995-2006.

Sellunvalmistuksen VOC-päästöt hallintaan

Hankkeen tavoitteena on vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä mekaanisessa ja puolikemiallisessa sellunvalmistuksessa. Päästöt aiheuttavat ympäristössä otsoni-, savusumu- ja hajuongelmia.

Hankkeessa testataan uusia laitteita toimivissa sellutehtaissa. Tämän teknologian avulla on mahdollista vähentää Euroopassa selluntuotannon VOC-päästöjä 90-95 prosenttia vuodessa (noin 12 000 tonnia). Myös hajuongelmat vähenevät. Päästövähennys parantaa työ- ja asuinympäristöjä merkittävästi. Saatuja kokemuksia voidaan soveltaa myös muiden likaavien ja kuormittavien teollisuuden ja energiantuotannon puhdistusjärjestelmien kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

BAT:n (paras käytettävissä oleva tekniikka) kehittäminen mekaanisen massanvalmistuksen VOC-päästöjen torjuntaan -hanke sai Life-rahaa 286 335 euroa. Hanketta vetää Insinööritoimisto AX-LVI Oy.

Uusi menetelmä tributyylitinalla saastuneiden sedimenttien ruoppaamiseen

Hankkeen tarkoitus on työstää, testata ja ottaa käyttöön uusi kustannustehokas käsittelymenetelmä tributyylitinan (TBT) saastuttamille sedimenteille. Euroopassa ruopataan vuosittain arviolta 200 miljoonaa tonnia maamassoja, joista merkittävä osa on saastuneita sedimenttejä. Erityisen ongelmallisia ovat TBT:n saastuttamat sedimentit. TBT-yhdisteiden käsittelyyn sopivia menetelmiä on vain muutama.

TBT:aa on käytetty laivojen ja veneiden pohjamaaleissa, ja ne ovat myrkyllisiä pieneliöille, kuten bakteereille ja leville. Lisäksi ne kertyvät erityisesti simpukoihin ja voivat aiheuttaa mm. hormonaalisia muutoksia simpukoissa ja alkionkehityksen häiriöitä kaloissa.

Pilottihankkeen kohdealue on Aurajoki Turussa. Hanketta vetää Terramare Oy. Kumppaneina ovat mukana Hyvinkään Tieluiska Oy, Fortum Power and Heat Oyj ja Varsinais-Suomen Liitto. Menetelmäkehitys tributyylitinalla saastuneiden sedimenttien ruoppaukseen -hanke sai Life-rahoitusta 974 228 euroa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9423