Hyppää sisältöön
Media

Lapseneläkettä saavien perheiden asumistuki paranee

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2006 12.31
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt vuoden 2007 alusta voimaan tulevan asumistukiasetuksen muutoksen. Perhe-eläkejärjestelmän mukainen lapseneläke muutetaan asumistukea myönnettäessä ns. etuoikeutetuksi tuloksi, joka ei enää vaikuta asumistuen määrään.

Muutoksella parannetaan niiden asumistuensaajaruokakuntien asemaa, joilla lapselle maksettava perhe-eläke on pienentänyt asumistuen määrää taikka estänyt sen saamisen kokonaan. Samalla leskeksi jääneet ja muut yksinhuoltajat tulevat lapsista maksettavien etuuksien suhteen yhdenvertaiseen asemaan. Yksinhuoltajille maksetut elatusavut ja niiden sijasta maksettu elatustuki ovat olleet jo aikaisemminkin etuoikeutettua tuloa.

Uudistuksen arvioidaan lisäävän asumistuen määrää noin 1 200 tukea saavalla ruokakunnalla. Keskimääräinen asumistuen nousu on noin 100 euroa kuukaudessa. Kokonaisuudessaan uudistus lisää asumistukimenoja vuositasolla noin 1,5 milj. euroa.

Uudistus tulee voimaan vuoden 2007 alusta lukien, josta lukien tukea voidaan hakemuksesta myöntää niille perheille, jotka uudistuksen myötä tulevat oikeutetuiksi asumistukeen. Asumistukea jo saavilla perheillä lapseneläkettä koskeva muutos otetaan huomioon siinä yhteydessä, kun tuki tarkistetaan vuositarkistuksessa tai perheen olosuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi.

Asumistukiasetuksen muuttumisen vuoksi perheen asumistuessa huomioon otettava tulo pienenee lapseneläkkeen määrällä. Jos lapsen eläke on vähintään 160 euroa ja perheen tulot eivät ole muutoin nousseet, perheellä on oikeus hakea jo vuoden alusta lukien korotusta tukeensa. Pienemmänkin lapseneläkkeen poisjääminen asumistukitulosta voi yhdessä muun tulon alentumisen kanssa ylittää asumistuen tarkistuskynnyksen. Tukea ei tarkisteta automaattisesti, vaan tuen tarkistusta tulee hakea Kelalta kuten muutoinkin tulojen muuttuessa. Tarkistuksessa otetaan huomioon kaikki perheen olosuhteet tarkistusajankohdan mukaisina.

Lisätietoja: Asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, puh. (09) 1603 9637,050 5726 381, [email protected]