Hyppää sisältöön
Media

Kommun kan ge företräde åt invånare från den egna kommunen vid val av boende

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 15.8.2006 11.00
Pressmeddelande -

Vid val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder kan kommunen ge företräde åt medlemmar i den egna kommunen, ifall de bostadssökande är i samma situation enligt grunderna för boendevalet. Urvalsgrunderna vid val av boende är fortfarande bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Ändringen gäller enbart arava- och räntestödshyresbostäder som ägs av kommunen. Statsrådet godkände idag lagändringar i frågan. Lagarna behandlas vid presidentföredragningen fredagen den 18.8.2006 och träder ikraft den 1.9.2006.

Lagändringen bygger på det uppdrag som bostadsminister Hannes Manninen gett om att ta kommunmedlemskapet i beaktande vid val av boende till hyresbostäder. Särskilt Helsingfors stad har önskat en ändring.

Vid utvecklandet av boendeförhållandena är kommunens primära skyldighet att främja de egna kommunmedlemmarnas bostadsförhållanden. Lagändringens avsikt är att möjliggöra praxis som gör det möjligt att ta kommunmedlemskapet i beaktande då man ställer annars likvärdiga ansökanden i ordningsföljd.

Därtill flyttas grunderna för boendevalet från förordnings- till lagnivå enligt de krav som ställts i grundlagen och dess tolkningspraxis.

Tilläggsuppgifter:

Specilamedarbetare Timo Reina, tfn 0500 805 158, fö[email protected]. Överinspektör Ulla-Maija Sirviö, miljöministeriet, tfn (09) 160 39624, fö[email protected]