Hyppää sisältöön
Media

Havtornen ej längre fridlyst

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 14.9.2006 8.05
Pressmeddelande -

Havtornsplockning med press begränsas inte längre. Orsaken är en ändring i naturvårdsförordningen som trädde i kraft i början av året, med vilken havtorn tillsammans med några andra arter uteblir från listan av växtarter som är fridlysta i hela landet. Samtidigt upphävdes miljöministeriets beslut om undantag i fridlysningen av vissa växtarter.

Det var tidigare förbjudet att använda pressar före de i beslutet fastställda regionala datumen. Det var likaså förbjudet att samla havtornsbär så att man bryter kvistar eller pressar dem, att samla kvistar till avsalu och att saluföra och sälja sådana. Också dessa förbud upphävdes i början av året.

Även om begränsningarna kring havtornsplockning nu är upphävda, rekommenderar miljöministeriet samma praxis som under begränsningstiden för att säkerställa havtornens hållbara nyttjande. Samling av kvistar och användning av pressar i ett skede då bären inte ännu är tillräckligt mogna kan skada havtornsbusken. Skadade buskar ger sämre skörd under följande år.

Ministeriet anser att man i fortsättningen borde uppfölja havtornens och likaså andra vilda bärs mogenhet och plockningsfärdighet. På detta vis kunde den lämpliga plockningstidpunkten för en högklassig bärskörd fastställas för olika områden och under olika år.

Mera information

Överinspektör Matti Osara, miljöministeriet, tel. (09) 1603 9334, 0400 274 995, fö[email protected]