Hyppää sisältöön
Media

EU:n ympäristölainsäädännön toimeenpano esillä Dipolissa 6.-8.12.2006

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2006 9.07
Tiedote -

EU-puheenjohtajakauden viimeisin Suomessa järjestettävä ympäristöalan kokous kokoaa noin 100 ympäristölainsäädännön ja ympäristölupien toimeenpanon parissa työskentelevää asiantuntijaa Espoon Dipoliin 6.-8.12.2006. Kokouksen puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Antero Honkasalo ympäristöministeriöstä. Tavoitteena on edistää EU:n ympäristölainsäädännön toimeenpanoa ja käynnissä olevia kokeiluprojekteja sekä päättää uudesta toimintasuunnitelmasta tuleville vuosille.

IMPEL-verkosto (Implementation and Enforcement of Environmental Law) on perustettu vuonna 1992. Sen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä komission ja jäsenmaiden välillä ympäristölainsäädännön toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä tietoa ja kokemuksia vaihtamalla. Käytännössä työtä tehdään erilaisten projektien sekä vaihto-ja koulutusohjelmin.

Verkoston kokouksissa käsitellään ympäristölainsäädännön toimeenpanossa eri maissa ilmeneviä ongelmia ja pyritään löytämään niihin ratkaisuja. Säännöllisesti kokoontuva verkosto voi myös edistää EU:n ympäristölainsäädäntöä tuomalla esiin olemassa olevassa lainsäädännössä ilmenneitä epäkohtia. Vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyön tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa ympäristölupien ja muun ympäristölainsäädännön noudattamisen valvontaa.

Jäsenmaiden ja komission lisäksi kokouksessa ovat edustettuina vuodenvaihteessa jäseniksi tulevat Bulgaria ja Romania, hakijamaat Kroatia ja Turkki sekä ETA-maista Norja.

Lisätietoja: Ympäristöneuvos Antero Honkasalo, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9345