Hyppää sisältöön
Media

Asuntoministeri Manninen: Ikääntyneiden asuntojen korjausavustukset turvattava

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2006 10.00
Tiedote -

"Omassa kodissa asuminen ja itsenäinen selviytyminen on ikäihmisen elämänlaadun kannalta merkittävää. Se on järkevää myös julkisen sektorin näkökulmasta, sillä kotona asumista ja palveluja kehittämällä hillitään laitoshoitomenoja. Tästä syystä Valtion asuntorahaston korjausavustukset vanhuksille ja vammaisille tulee turvata jatkossakin, jotta ikääntyneiden asumista ja asuinrakennusten esteettömyyttä saadaan parannettua", sanoi asuntoministeri Hannes Manninen avatessaan ikääntyvien asumista käsittelevän ympäristöministeriön seminaarin tänään Helsingissä.

Manninen korosti, että ikääntyneiden asumisen kehittämisessä ja tukemisessa on pääosin kyse olemassa olevasta asuntokannasta ja sen korjaamisesta.

"Nykyisessä hallitusohjelmassa ja asuntopoliittisessa ohjelmassa on useita toimia, joilla on tuettu ikääntyneiden kotona asumista. Valtion asuntorahaston hissiavustuksen nosto 50 prosenttiin kustannuksista on yksi esimerkki. Näyttääkin siltä, että kiinnostus hissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin on kasvanut huomattavasti viime vuosina", Manninen sanoi.

Mannisen mukaan asuntojen korjausavustusten vaikutusta vanhusten asumiseen tulisi selvittää.

"Vanhusten asuntojen korjausavustusten ehtoja kritisoidaan usein liian tiukoiksi. Avustuksessahan on tulorajat ja tietty avustusprosentti, joka on yleensä 40 prosenttia kustannuksista ja erityistapauksissa 70 prosenttia. Monelle pienituloiselle jäljelle jäävä omavastuuosuuskin on osoittautunut liian suureksi."

"On tärkeää, että korjausavustusten käyttöä ja tulorajojen vaikutusta selvitetään. Ympäristöministeriössä onkin suunniteltu asiaa koskeva selvitys toteutettavaksi ensi vuonna. Tässä yhteydessä on varmaankin aiheellista pohtia myös avustuksen ehtojen parantamista", Manninen arvioi.

Mannisen mielestä ikääntyvien asuntomarkkinoilla tarvitaan monenlaisia ratkaisuja.

"Ikäihmiset ovat asuntomarkkinoilla huomattava ryhmä jo nyt. Suurella osalla on varallisuutta ja hyvät tai kohtalaiset tulot. Suurin osa ikääntyvästä väestä näyttäisi haluavan asua tavallisissa asuintaloissa muiden ikäisten kanssa. Tarvitaan kuitenkin monenlaisia ratkaisuja. Seniori- ja palvelutalojen rakentaminen on yksi ratkaisu ikääntyvien asumistarpeisiin."

"Onkin syytä pohtia, millaista palveluasumista tulevaisuudessa tarvitaan ja erityisesti miten valtion tuen tulisi kohdentua. Pienituloisia ikäihmisiä tulee olemaan myös jatkossa ja siksi tarvitaan yhteiskunnan tukea tulevaisuudessakin ikääntyneiden asumisen järjestämiseen", Manninen korosti.

Mannisen mukaan kunnat ovat avainasemassa eri väestöryhmien asumisen kehittämisessä, ja erityisesti ikääntyvän väestön kohdalla.

"Suomen eri osat ovat hyvin erilaisessa tilanteessa tässä suhteessa. Etenkin syrjäseutukuntien tilanne on tiukka, samoin kuin näissä kunnissa asuvan ikääntyvän väestönkin. Ikääntyvien asumista haja-asutusalueille omissa kodissaan pitäisi edistää sekä asuntoja korjaamalla, että erilaisia kiinteistöpalveluja tarjoamalla, mutta myös turvaamalla tarvittavat lähi- ja kotipalvelut."

Lisätietoja: Erityisavustaja Raimo Holster, puh. 040 823 9510