Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Hyönteistensuojelun neuvottelukunnan teemaseminaari:  Suot ja uhanalaiset lajit 

Järjestäjä: YM

Vuotuisilla luonnonsuojelun neuvottelupäivillä esitellään ajankohtaisia luonnonsuojeluhallinnon ohjelmia, hankkeita ja yhteistyötoimia ja keskustellaan niistä. Kohderyhmänä ovat ELY-keskusten, Metsähallituksen Luontopalvelujen, Suomen ympäristökeskuksen sekä ympäristöministeriön luonnonsuojelutehtävissä toimivat.

Järjestäjä: YM

ke 22.9.2021–
to 23.9.2021

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ympäristönsuojelun ajankohtaisista asioista ympäristönsuojelun neuvottelupäiville. Kohderyhmä: valtion ympäristöhallinto, etenkin ELY-keskuksissa ja aluehallintovirastoissa ympäristönsuojeluun liittyvissä tehtävissä työskentelevät.

Järjestäjä: YM

Tervetuloa Luontohetkeen, luonnon virkistyskäyttöstrategian verkkotilaisuuteen! Onko sinun kotikunnassasi helppoa mennä luontoon? Kenet haluaisit viedä ulkoilemaan? Millaiset panokset pelissä – onko virkistyskäytöstä kansalliseksi menestystekijäksi? Suomessa valmistellaan luonnon virkistyskäyttöstrategiaa, joka tuo luonnossa olemisen hyödyt mahdollisimman monelle. Vuoden 2021 alkupuolella strategiaa on luonnosteltu työpajojen ja kansalaiskyselyn vastausten perusteella, ja nyt syyskuussa se lähtee lausuntokierrokselle.

Järjestäjä: YM

ke 22.9.2021–
to 23.9.2021

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ympäristönsuojelun ajankohtaisista asioista ympäristönsuojelun neuvottelupäiville. Kohderyhmä: valtion ympäristöhallinto, etenkin ELY-keskuksissa ja aluehallintovirastoissa ympäristönsuojeluun liittyvissä tehtävissä työskentelevät.

Järjestäjä: YM

Tervetuloa kuulemaan, mitä ilmastopolitiikassa tapahtuu juuri nyt.

Järjestäjä: YM

Tilaisuudessa esitellään ajankohtaisia maa-ainestenottoon liittyviä aiheita sekä keskustellaan niistä. Tilaisuus on tarkoitettu ELY-keskusten ja kuntien viranomaisille sekä toiminnanharjoittajille.

Järjestäjä: YM