Jätealan strateginen yhteistyöryhmä

YM020:00/2017 Toimielin

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM020:00/2017

Asianumerot YM8/052/2017, VN/5237/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.5.2017 – 31.12.2020

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Marja-Riitta Korhonen, erityisasiantuntija
puh. +358 295 5250398
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Jätealan strategisen yhteistyöryhmän tavoitteena on seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta, edistää kiertotaloutta jätealalla, ohjata jätehuollon valtakunnallista suunnittelua, edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä edistää jätealaa ja sen ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita koskevaa tiedon- ja mielipiteiden vaihtoa ympäristöministeriön ja sen kannalta keskeisten toimijoiden välillä.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on erityisesti:
• arvioida ja tehdä aloitteita politiikkatoimista ja ratkaisumalleista, jotka tukevat kiertotaloutta, materiaalitehokkuutta, jätteiden synnyn ehkäisyä, materiaalien, sivuvirtojen ja jätteiden kierrätyksen ja uusiokäytön sekä niihin liittyvän osaamisen tehokasta hyödyntämistä
• ohjata jätehuollon valtakunnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelua
• ohjata jätehuollon toimintaympäristön muutosten ennakointia
• seurata ja edistää jätelainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa
• välittää tietoja ja vaihtaa mielipiteitä jätealan kotimaisista ja kansainvälisistä kehittämishank-keista sekä
• edistää jätealan toimijoiden yhteistyötä

Lähtökohdat

Edellisen jätealan strategisen yhteistyötyöryhmän toimikausi päättyi 31.12.2016. Ympäristöministeriö teetti kyselyn ryhmän toiminnasta. Kyselyn perusteella yhteistyöryhmää pidetään tarpeellisena ja toimivana. Uusi jätealan strateginen yhteistyöryhmä jatkaa toimikautensa päättäneen yhteistyöryhmän työtä.