Yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä

YM001:00/2020 Kehittäminen

Hallitusohjelman mukaisesti käynnistetään yhteistyöohjelma keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. Liitetään asunnottomuuden poistotavoite osaksi valtion ja suurten kaupunkiseutujen MAL-sopimuksia. Asunto ensin -periaatteesta pidetään kiinni.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM001:00/2020

Asianumerot VN/13719/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 30.12.2022

Asettamispäivä 7.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Keino Käynnistetään yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi

Yhteyshenkilö
Tuula Tiainen, ERITYISASIANTUNTIJA
puh. +358 295 250 295
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

● lisätään kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa
● vahvistetaan asunnottomuustyötä ja siihen liittyvää osaamista kuntien peruspalveluissa
● parannetaan asumisneuvonnan saatavuutta
● vakiinnutetaan toimijoiden yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla

Tiivistelmä

Hallitusohjelman mukaisesti käynnistetään yhteistyöohjelma keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. Liitetään asunnottomuuden poistotavoite osaksi valtion ja suurten kaupunkiseutujen MAL-sopimuksia. Asunto ensin -periaatteesta pidetään kiinni.

Lähtökohdat

Ympäristöministeriön kesäkuussa 2019 julkaistun asunnottomuusohjelmien arviointiselvityksen tulokset osoittavat, että asunto ensin -periaatteen käytännön toteuttamista vaikeuttaa asumista tukevien sosiaali- ja terveyspalvelujen riittämättömyys sekä kohtuuhintaisten asuntojen puute pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa. Asunnottomuustyö ei ole myöskään riittävästi vakiintunut kuntien toimintaan. Asunnottomuus ja asunnottomuusriski tulee aiempaa paremmin tunnistaa kaikissa kunnan peruspalveluissa.