Ajankohtaista Helmi-ohjelmassa

null Uusi tuki perinnebiotooppien kunnostamiseen kohentaa uhanalaisen elinympäristön tilaa

Uusi tuki perinnebiotooppien kunnostamiseen kohentaa uhanalaisen elinympäristön tilaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 13.40
Tiedote

Perinnebiotooppien kunnostusta voidaan tukea entistä vahvemmin, kun valtioneuvosto tänään hyväksyi asetuksen perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tuesta. Asetus annettiin luonnonsuojelulain uuden tukijärjestelmän nojalla, ja se tulee voimaan 21.12.2020.

Tuen myöntää ELY-keskus tavarana tai palveluna. Tämä tarkoittaa sitä, että suoran rahallisen tuen sijaan ELY-keskus arvioi kohdekohtaisesti perinnebiotoopin kunnostamiseksi tai hoitamiseksi tarvittavat toimet ja tukee niitä esimerkiksi hankkimalla kohteelle puuston käsittelyn, pensaikon raivauksen, ruovikon niiton tai vastaavan peruskunnostustoimen tai hankkimalla kohteelle esimerkiksi laidunaitaustarvikkeet.

”Tällä hetkellä kaikki Suomen perinnebiotoopit ovat uhanalaisia, valtaosa jopa äärimmäisen uhanalaisia. Nyt tartumme vakavasti luontomme köyhtymisen juurisyyhyn: elinympäristöjen katoamiseen ja niiden laadun heikkenemiseen.  Uuden tuen myötä päästään toteuttamaan Helmi-elinympäristöohjelmassa asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita perinneympäristöjen tilan parantamisesta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Perinnebiotoopit ovat tyypillisesti perinteisen karjatalouden niitto- ja laidunkäytäntöjen muovaamia luontotyyppejä, joille on kehittynyt niille ominainen, monimuotoinen lajisto. Useimmat perinnebiotoopit tarvitsevat säilyäkseen jatkuvaa säännöllistä hoitoa, mikä erottaa ne useimmista muista luontotyypeistä.

Tarkoituksena kunnostaa erityisesti maatalousmaiden ulkopuolella sijaitsevia kohteita

Nyt säädetyn tuen tarkoituksena on lisätä peruskunnostusten määrää erityisesti sellaisilla kohteilla, jotka eivät sijaitse maatalousmailla tai tilojen välittömässä läheisyydessä.

Tukea voidaan myös tarjota maanomistajille, kun parhaillaan käynnissä olevissa valtakunnallisissa perinnebiotooppi-inventoinneissa löytyy arvokkaita, hoitoa vailla olevia kohteita.   

Perinteistenlaidun- ja niittyalueiden lisäksi tukea voidaan myöntää ns. uuselinympäristöille, joille on kehittynyt erityisen arvokas perinnebiotooppilajisto muusta syystä, esimerkiksi toistuvien niittotoimien myötä.

EU:n osarahoittaman Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ympäristösopimusten puitteissa on parhaillaan hoidossa runsaat 30 000 hehtaaria perinnebiotooppeja.

Ympäristöministeriössä on käynnissä luonnonsuojelulainsäädännön uudistus, jonka tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua lainsäädännön toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamisen myötä. Uudistuksessa valmistellaan myös uusia taloudellisia kannusteita luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon edistämiseksi.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, p. 029 525 0278, [email protected]

Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, p. 050 348 1406, [email protected]