Skip to content
Government and ministries
Media

Ympäristöministeriö ja saamelaiskäräjät kävivät neuvotteluja ilmastolaista

Ympäristöministeriö
29.10.2020 15.07
Tiedote

Ympäristöministeriön ja saamelaiskäräjien edustajat kävivät neuvotteluja saamelaiskäräjälain 9. §:n mukaisesti ilmastolaista tiistaina 27. lokakuuta. Hallituksen esityksen uudistetuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua keväällä 2021.

Neuvottelussa saamelaiskäräjien edustajat toivat esiin näkökantojaan siitä, miten saamelaisten oikeudet pitäisi huomioida ilmastolaissa.

”Ilmastonmuutos uhkaa erityisesti saamelaiskulttuuria ja sen perinteisiä luontoon perustuvia elinkeinoja. Haluamme vahvistaa ilmastolain uudistuksessa saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana ja osallistumismahdollisuuksia ilmastopolitiikkaan”, sanoo neuvotteluihin osallistunut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Neuvottelussa nousivat esiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkeys ja sopeutumisen tukeminen sekä tarve luoda tietopohjaa, asiantuntija-arviointia sekä seurantaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista saamelaisten näkökulmasta.

”Haluan kiittää ministeriä siitä, että ministeri on itse neuvottelemassa saamelaiskäräjien kanssa. Se on harvinaista. Saamelaisen ilmastopolitiikan kehittämiseksi näen erittäin tärkeänä, että ilmastolakiin sisältyy saamelainen ilmastopaneeli sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjelma. Saamelaisten oikeuksien huomioiminen laajemmin ilmastolaissa on tervetullutta ja hyvin tarpeellista”, sanoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Kansalaisten näkemyksiä ilmastolaista kerätään verkkokyselyillä

Ilmastolain uudistuksesta on parhaillaan käynnissä kaikille avoin verkkokuuleminen. Kyselyitä on kaksi, ja toisessa kyselyssä kerätään tietoa erityisesti siitä, miten saamelaisten oikeudet tulisi kirjata ilmastolakiin. Kyselyihin on mahdollisuus vastata saamen kielillä.

Kyselyihin voi vastata Otakantaa-sivustolla. Kyselyt ovat auki 12.11.2020 asti. Vastauksista koostetaan yhteenveto, joka toimitetaan lakia valmistelevalle työryhmälle ja julkaistaan ympäristöministeriön verkkosivustolla.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 0295 250 091, [email protected]

Ilmastolakia uudistavan työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 023, [email protected]

Ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär, saamelaiskäräjät, p. 010 839 3184, [email protected]

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, saamelaiskäräjät, p. 010 839 3101, [email protected]