Skip to content
Government and ministries
Media

Miljöministeriet och sametinget förde förhandlingar om klimatlagen

Miljöministeriet
29.10.2020 15.07
Pressmeddelande

Företrädare för miljöministeriet och sametinget förde tisdagen den 27 oktober förhandlingar om klimatlagen i enlighet med 9 § i sametingslagen. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till reviderad klimatlag ska färdigställas våren 2021.

Vid förhandlingarna lade sametingets företrädare fram synpunkter på hur samernas rättigheter bör beaktas i klimatlagen.

”Klimatförändringen hotar i synnerhet den samiska kulturen och de traditionella naturbaserade samiska näringarna. Vi vill i samband med revideringen av klimatlagen stärka samernas rättigheter som urfolk och deras möjligheter att delta i klimatpolitiken”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som deltog i förhandlingarna.

Vid förhandlingarna diskuterades vikten av klimatanpassning och av att stödja anpassningen samt behovet att skapa ett kunskapsunderlag, göra en expertbedömning av och följa upp klimatförändringens konsekvenser ur samernas perspektiv.

”Jag vill tacka ministern för att ministern själv är med och förhandlar med sametinget. Det är ovanligt. Med tanke på den samiska klimatpolitiken anser jag det vara ytterst viktigt att klimatlagen innehåller bestämmelser om en samisk klimatpanel och ett program för anpassning till klimatförändringen. Att samernas rättigheter i större utsträckning tas i beaktande i klimatlagen är välkommet och mycket nödvändigt”, säger sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso.

Allmänheten får ge synpunkter på klimatlagen genom webbenkäter

För närvarande pågår ett webbsamråd om revideringen av klimatlagen. Samrådet, som är öppet för alla, ordnas i form av två enkäter, och i den ena samlas det särskilt in synpunkter på hur samernas rättigheter bör tas in i klimatlagen. Enkäterna kan besvaras på de samiska språken.

Enkäterna kan besvaras på webbplatsen Dinåsikt.fi fram till den 12 november 2020. Av svaren sammanställs ett sammandrag som överlämnas till den arbetsgrupp som bereder lagen. Sammandraget publiceras också på miljöministeriets webbplats.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, [email protected]

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, ordförande för den arbetsgrupp som reviderar klimatlagen, miljöministeriet, tfn 0295 250 023, [email protected]

Tiina Lovisa Solbär, miljösekreterare, sametinget, tfn 010 839 3184, [email protected]

Tuomas Aslak Juuso, ordförande, sametinget, tfn 010 839 3101, [email protected]

Krista Mikkonen