Skip to content
Government and ministries
Media

Puolet vuosittaisista kiinteistö- ja rakentamisalan tuotekehitysinvestoinneista voitaisiin kattaa siirtymällä sähköiseen allekirjoittamiseen

Ympäristöministeriö
16.9.2021 10.45
Tiedote

Toimenpiteitä, joilla on yli 100 miljoonan euron vaikuttavuus, pidetään kansantaloudellisesti merkittävinä. Yhden tällaisen toimenpiteen puolesta kampanjoitiin kiinteistö- ja rakentamisalalla, kun yhdeksän alan merkittävää toimijaa toteutti yhteistyössä Kynätpois-haastekampanjan.

Haastekampanja kannusti koko toimialaa tehostamaan toimintaansa siirtymällä sähköiseen allekirjoittamiseen. Tämä tehtiin nostamalla esiin pieneltä vaikuttavan digitalisointitoimenpiteen taloudellisia ja ajallisia säästöjä sekä positiivisia ympäristövaikutuksia. Sähköisen allekirjoittamisen hyötylaskurin avulla kiinteistö- ja rakentamisalan yritykset pystyivät laskemaan sähköisen allekirjoittamisen mahdolliset hyödyt omalta osaltaan. Vaikuttavuus perustui säästettyjen paperiarkkien, työtuntien ja eurojen määrään.
 
Kampanjan yhteydessä KPMG selvitti sähköiseen allekirjoittamiseen siirtymisen vaikuttavuuspotentiaalia. Selvisi, että sähköiseen allekirjoittamiseen siirtyminen olisi kansantaloudellisesti aidosti merkittävää. Vaikuttavuusarvioinnin mukaan koko kiinteistö- ja rakentamisala voisi säästää vuosittain yli 300 miljoonaa euroa allekirjoittamalla asiakirjat sähköisesti. Summa vastaa noin puolta toimialan vuosittaisesta panostuksesta tuotekehitykseen. Samalla toimenpiteellä säästyisi lisäksi lähes seitsemän miljoonaa työtuntia ja yli 16 miljoonaa paperiarkkia vuosittain.
 
“Moni kiinteistö- ja rakentamisalan organisaatio lähti haasteeseen mukaan, mutta alalla on vielä paljon tehtävää prosessien digitalisoimisessa. Digitalisaatiolla ei sinänsä ole itseisarvoa, vaan sen tuottamia hyötyjä pitäisi aina arvioida läpinäkyvästi ja kokonaisvaltaisesti sekä yhteiskunnan että kunkin toimijan tasolla. Vastaavanlaisia selkeitä mittareita vaikuttavuuden näkökulmasta tarvitaan lisää”, peräänkuuluttaa Vappu Id, joka toimii kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastanneen KIRAHubin yhteisö- ja kulttuurimanagerina.
 
Kynätpois-haasteeseen osallistuivat Rakennusteollisuus RT, RAKLI, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Isännöintiliitto, Kiinteistötyönantajat, Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL, Rakennustietosäätiö RTS, sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Kiinteistöliitto. Ympäristöministeriö rahoitti KiraHubin toteuttamaa kampanjaa.

Lisätiedot

Vappu Id
yhteisö- & kulttuurimanageri
KiraHub
[email protected]
+358504728700

Minna Perähuhta
Neuvotteleva virkamies
ympäristöministeriö
P. 0295250223
[email protected]