Skip to content
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

maa- ja metsätalousministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2022 13.02
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu 14. kerran tiistaina 22.3.2022. Kokouksen aiheena on maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, jonka on määrä lähteä lausuntokierrokselle lähiviikkoina. Pyöreä pöytä keskustelee, onko hahmoteltu toimenpidekokonaisuus tasapainoinen ja vaikuttava sekä miten oikeudenmukaisuus tulisi huomioida suunnitelmassa. Pyöreän pöydän puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin.

Hallitusohjelman mukaisesti maankäyttösektori kytketään tällä hallituskaudella entistä tiiviimmin osaksi kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmisteltavaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan sisällytetään keinot, joilla maankäyttösektorin ilmastopäästöjä vähennetään ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan siten, että ilmastovaikutus on vähintään kolme megatonnia CO2-ekvivalenttia vuoteen 2035 mennessä. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa on valmisteltu koordinoidusti keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) ja ilmasto- ja energiastrategian kanssa.

Keskeisiä jo käynnistettyjä toimia ovat muun muassa joutoalueiden metsitystuki, turvemetsien tuhkalannoitus ja Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset. Lisäksi on alustavasti hahmoteltu ja valmisteltu muita toimia. Näitä ovat esimerkiksi kansallisen CAP-suunnitelman toimeenpano, metsäkadon ehkäisy erilaisin toimin, turvepeltojen ilmastokestävää käyttöä edistävät toimet sekä suometsien ilmastokestävä käyttö. Lisäksi tavoitteena on edistää hiiltä sitovaa viljelyä sekä hiilensidonnan markkinoita ja muita hiilensidontaa sekä varastointia edistäviä toimia. Työryhmätyönä valmistellut, alustavasti hahmotellut toimenpiteet perustuvat selvityksiin (mm. ILMAVA- ja HIISI-hankkeet) ja kuulemisiin, ja niitä tukevat Hiilestä kiinni -tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettu tieto ja kokemukset.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuteen liittyvää keskustelua voi seurata tunnisteella #HiilestäKiinni ja maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa tunnisteella #MISU2035.

Lisätietoja

Joonas Rahkola
Pääministerin erityisavustaja
p. 0295 160 998
[email protected]

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Heikki Granholm
Luonnonvaraneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 130
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Emma Kari Jari Leppä Sanna Marin