Skip to content
Government and ministries
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera EU:s klimatpaket Fit for 55

MiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
24.8.2021 10.32
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för tionde gången onsdagen den 25 augusti. Temat för mötet är EU:s beredskapspaket Fit for 55, där det anges hur EU ska minska sina utsläpp med minst 55 procent fram till 2030. Det bindande utsläppsminskningsmålet ingår också i EU:s klimatlag, som trädde i kraft sommaren 2021.

Förslagen i lagstiftningspaketet Fit for 55 omfattar de olika ekonomiska sektorerna på ett övergripande sätt och gäller bland annat en skärpning av utsläppshandeln och utvidgning av den till att omfatta också sjötrafiken, uppvärmningen av byggnader och trafiken, samt ansvarsfördelningen mellan länderna, energieffektivitet, förnybar energi, markanvändningssektorns och kolsänkornas roll, utsläppsgränserna för bilar, energiskatter och koldioxidtullar.

Rundabordsforumet ska diskutera hur förslagen i EU:s beredskapspaket Fit for 55 stöder uppnåendet av Finlands nationella mål om klimatneutralitet och hur rättvisan bör beaktas dels mellan medlemsländerna, dels nationellt. Statsminister Sanna Marin är ordförande för mötet.

De åtgärder som Finland hittills har planerat räcker inte till för att nå EU:s klimatmål eller Finlands eget mål om klimatneutralitet 2035. Ytterligare åtgärder inkluderas i den nya klimatpolitiska planen på medellång sikt som är under beredning och i klimat- och energistrategin. Avsikten är att dra upp riktlinjer för tilläggsåtgärder vid höstens budgetmangling.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Mer information

Joonas Rahkola
Statsministerns specialmedarbetare
tfn 029 5160 990
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
[email protected]

Krista Mikkonen Sanna Marin