Skip to content
Media

Suomi rakentaa vesiturvallista maailmaa uudella strategialla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2018 4.55
Uutinen
© Teemu Kuusimurto, YM:n kuvapankki

Finnish Water Way on Suomen uusi laajalla yhteistyöllä syntynyt strategia vesiturvallisen maailman luomiseen vuoteen 2030 mennessä.

Strategian kolme painopistettä ovat kestävä kehitys ja vesi, ihminen ja vesi sekä rauha ja vesi – ja niitä läpileikkaavat tavoitteet. Strategiassa eritellään Suomen tavoitteita näiden painopisteiden alla ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategia ohjaa Suomen vesialan kansainvälisiä tavoitteita ja toimia sekä edistää samalla YK:n agenda 2030 -ohjelman vesitavoitteen – varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sani­taatio kaikille – toteutumista kansainvälisen yhteistyön avulla.

Strategian tueksi tullaan laatimaan hallituskausittain päivitettävä toimintasuunnitelma, joka ohjaa kansallisia resursseja ja strategian toimeenpanoa käytännössä.

Strategia on laadittu läheisessä yhteistyössä viiden ministeriön – maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö ja ympäristöministeriö – ja muiden sidosryhmien, kuten tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Ministeriöiden valmistelua tukivat erityisesti Aalto-yliopisto ja Suomen vesifoorumi ry.