Skip to content
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera åtgärderna i den klimatpolitiska planen på medellång sikt

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.2.2022 14.43
Pressmeddelande

//Mötet har flyttats till den 28 februari// Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för trettonde gången tisdagen den 22 februari. Mötets tema är bedömning av åtgärderna i den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Ordförande för rundabordsforumet är statsminister Sanna Marin.

I den klimatpolitiska planen på medellång sikt redogörs det för de åtgärder som ska vidtas inom ansvarsfördelningssektorn för att Finland ska nå EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 och sitt mål att bli klimatneutralt före 2035. Ansvarsfördelningssektorn omfattar utsläpp från transporter, jordbruk, uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering samt F-gasutsläpp. Under de närmaste månaderna blir dessutom särskilt klimat- och energistrategin för utsläppshandelssektorn samt markanvändningssektorns klimatplan för markanvändningen och skogsbruket klara.

Utlåtandena om planen utgör grunden för diskussionen

I enlighet med det beslut som fattades vid höstens budgetmangling har forskningsinstituten (klimatpanelen, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Meteorologiska institutet och Teknologiska forskningscentralen VTT) lämnat bedömningar av åtgärderna i utkastet till den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Dessutom kom det in 210 utlåtanden om planen vid remissrundan i december–januari.

Rundabordsforumet för klimatpolitik hjälper ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik att dra upp riktlinjer för helheten.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Ytterligare uppgifter

Joonas Rahkola
Statsministerns specialmedarbetare
tfn 0295 160 998
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
[email protected]

Emma Kari Sanna Marin