Skip to content
Media

Haku ehdokkaaksi IPBES:n monitieteiseen asiantuntijapaneeliin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2022 13.38
Uutinen

Hallitustenvälinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli pyytää jäsenvaltioita nimeämään ehdokkaita asiantuntijapaneelinsa tulevalle kolmivuotiskaudelle. Ehdokkaalta toivotaan vahvaa tieteellistä taustaa ja kokemusta tiede-politiikka-rajapinnalta. Ilmoita kiinnostuksestasi ke 23.2.2022 mennessä.

IPBES:n asiantuntijapaneelin (Multidisciplinary Expert Panel) kausi on loppumassa ja IPBES pyytää jäsenvaltioita nimittämään uusia ehdokkaita paneelin tulevaan kokoonpanoon vuosille 2022-2025. MEP vastaa IPBES-työn tieteellisestä laadusta, esim. vertaisarviointiprosessista, eri tieteenalojen ja yhteisöjen osallistamisesta, sekä toimii IPBES:n täysistunnon tieteellisenä neuvonantajana. Ehdokkailta odotetaan ansioitunutta tieteellistä taustaa luonnon- ja yhteiskuntatieteissä, keskittyen erityisesti juuri biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin. Valittu jäsen ei edusta MEP:issä maataan tai aluettaan, vaan toimii paneelissa henkilökohtaisen asiantuntemuksensa kautta.

Ympäristöministeriö vastaa Suomen ehdokkaan nimeämisestä. Hakijan toivotaan olevan Suomessa työskentelevä meritoitunut tutkija, jolla on vahvaa kokemusta tiede-politikka-rajapinnalla toimimisesta. IPBES-työn tuntemus katsotaan eduksi. Hakijaa pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan Olli Ojalalle (yhteystiedot alla) viimeistään keskiviikkoon 23.2.2022 klo 23.00 mennessä. Hakijoihin ollaan yhteydessä pian ilmoittautumisajan sulkeuduttua. Laitathan julkaisuluettelon sisältävän ansioluettelosi viestisi liitteeksi, ja kerrot miksi olisit hyvä valinta MEP:n jäseneksi (nämä vaaditaan englanninkielisinä myös virallista ehdokkaaksi asettamista varten). IPBES-työtä tehdään pro bono -periaatteella.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPBES on 2012 perustettu YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin. Sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. IPBES laatii alueellisia ja globaaleja raportteja biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita sekä niiden yhteyksiä koskevan tiedon pohjalta, kokoaa ja priorisoi tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, edistää uuden tiedon hankkimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja rahoittajien kanssa sekä mobilisoi rahoitusta tunnistettujen prioriteettien mukaisesti. IPBESin jäsenenä on tällä hetkellä 198 valtiota. Suomen yhteystahona toimii ympäristöministeriö.

Lisätietoja:

Olli Ojala
ympäristöneuvos
​​​​​​​p. 029 525 0039
​​​​​​​[email protected]

Marianne Aulake
​​​​​​​Kansallisen IPBES-työryhmän sihteeri, tutkija
​​​​​​​[email protected]