Ajankohtaista

Tiedotteet

EU:n ympäristöministerit sopivat ilmastopaketin useista lainsäädäntöehdotuksista – päästökaupan laajentaminen etenee

29.6.2022 4.24
LVM MMM YM
Suomen EU:n puheenjohtajuuskaudella vuonna 2019 sovittiin EU:n tavoitteesta olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050. Nyt EU:n ympäristöneuvosto on saavuttanut pitkien neuvottelujen jälkeen 29.6. Luxemburgissa yleisnäkemykset vuoden 2030 55 % päästövähennystavoitteen eli Fit For 55 -ilmastopaketin keskeisimmistä lainsäädäntöehdotuksista. 

Suomi painottaa globaalin koulutuskriisin ratkaisemista YK:n kestävän kehityksen seurantakokouksessa

28.6.2022 9.37
OKM STM UM VNK YM
YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High Level Political Forum on Sustainable Development) kokoontuu New Yorkissa 5.–15. heinäkuuta.

Suomalaisten huoli luonnon tilasta kasvanut – luontokato tunnistetaan nyt merkittäväksi uhaksi

28.6.2022 9.00
YM
Suomen luonnon tilasta huolestuneita tai erittäin huolestuneita on 56 % ja maailman luonnon tilasta huolestuneita tai erittäin huolestuneita on 80 %.
Suomalaiset ovat selvästi huolestuneempia globaalista luonnon tilasta kuin Suomen luonnon tilasta, selviää Luontosuhdebarometrista. Luontosuhdebarometrilla selvitettiin kolmatta kertaa suomalaisten suhdetta luontoon, sen monimuotoisuuden turvaamiseen ja siihen, miten vastuut tulisi jakaa eri tahojen välillä.

Ministeri Ohisalo: Itämeren suojelu on kestävyyslaji 

27.6.2022 10.57
YM
”Itämeren suojelu on ottanut askelia parempaan suuntaan tällä hallituskaudella”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kertoi tänään Itämerta käsittelevässä infossaan. Saaristomeriohjelma ja Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuovat lisäpotkua vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toteutukseen vesien ja meren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä. ”Me kaikki voimme suojella lähivesiämme. Samalla suojelemme myös Itämerta, jonne sisävesien kuljettama kuormitus lopulta päätyy”, ministeri sanoi. 

EU:n ympäristöministerit käsittelevät ilmastopakettia – agendalla päästökauppa, autojen päästörajat ja LULUCF-asetus

27.6.2022 8.16
LVM MMM YM
EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 28. kesäkuuta Luxemburgiin, missä ministerit neuvottelevat EU:n ilmastopaketista eli 55-valmiuspaketista. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Kansalaisilta ja sidosryhmiltä vahva tuki luontokadon pysäyttämiselle

23.6.2022 9.49
YM
Kansalaisista koostuvan Luontoraadin ja sidosryhmäkuulemisten palaute osoittaa, että luontokadon pysäyttäminen on kansalaisille tärkeää. Kansalaiset haluavat lisää ymmärrettävää tietoa luontokadosta ja mahdollisuuksista toimia sen estämiseksi sekä osallistua luontoa koskevaan päätöksentekoon. Kansalaiset ovat voineet osallistua valmisteilla olevan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian valmisteluun Luontoraadissa sekä ja useissa sidosryhmätilaisuuksissa.

Ministeri Ohisalo: EU:n luonnon tilan parantamista koskeva lainsäädäntöehdotus on odotettu ja tarpeellinen luontokadon pysäyttämiseksi

22.6.2022 14.50
YM
Euroopan komissio on tänään julkaissut lainsäädäntöehdotuksen luonnon tilan parantamisen tavoitteista. Esitys huomioi luontokadon pysäyttämisen kiireellisyyden.

Bongasitko pyöriäisen? Kerro havainnostasi ja auta pyöriäisen suojelussa

22.6.2022 11.08
YM
Kuva: Olli Loisa
Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji. Itämeren pääaltaan pyöriäispopulaation kooksi arvioidaan akustisen seurannan perusteella vain noin 500 yksilöä. Suomen vesillä pyöriäisiä havaitaan vuosittain muutamia yksilöitä. Suojelemisen tueksi ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät rauhoitetuista pyöriäisistä myös näköhavaintoja kansalaisilta.

YK:n hanhityöryhmä kokoontuu Helsingissä – agendalla hanhikantojen kehitys ja yhteiset toimenpiteet

21.6.2022 10.08
MMM YM
Kuva: Ilkka Elo
Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen AEWA:n alaisen kansainvälisen hanhityöryhmän vuosikokous järjestetään Helsingissä 21.-23.6.2022. AEWA ja sen alaiset lajityöryhmät ovat Suomelle tärkeitä meillä esiintyvien muuttavien vesi- ja rantalintujen suojelun ja kestävän käytön kannalta. Neuvottelukokouksessa tarkastellaan uusimpia tietoja hanhikantojen kehityksestä, sekä sovitaan hanhifoorumin mandaattiin kuuluvien populaation osalta mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen

21.6.2022 9.55
VN TEAS YM
EU:n nykyinen rakennustuoteasetus (305/2011) koskee lähtökohtaisesti uusia tuotteita eikä sisällä säännöksiä uudelleenkäytettävistä rakennustuotteista.