Kysymyksiä ja vastauksia julkisesta puurakentamisesta


Mitä kaikkea puusta voi rakentaa? 

Puu on monipuolinen materiaali, joka soveltuu niin korjaus-, täydennys- kuin uudisrakentamiseen. Iso osa pientaloista on puurunkoisia, mutta puu soveltuu yhtä lailla niin kerrostaloihin, toimistorakennuksiin ja kouluihin kuin myös päiväkoteihin, halleihin ja siltoihin.

Onko puurakentaminen kalliimpaa kuin muut vaihtoehdot? 

Mitä enemmän teollinen puurakentaminen yleistyy, sitä kustannustehokkaammaksi se muuttuu ja samalla kilpailun lisääntyminen varmistaa, että kustannukset pysyvät kohtuullisina. Esimerkiksi puurunkoisen kerrostalon suunnitteluun kannattaa varata enemmän aikaa, mutta pystytys taas vie yleensä vähemmän aikaa kuin muilla materiaaleilla toteutettuna. 

Rakennuttamisen kustannuksen lisäksi kannattaa laskea, mitä rakennuksen käyttäminen tulee sen elinkaaren eri vaiheissa maksamaan. Samalla kannattaa huomioida, millaiset päästöt rakennus elinkaarensa eri vaiheissa tuottaa. Kun arvioidaan rakennusten runkomateriaaleja, puu on yleensä aina vähähiilisin vaihtoehto.

Ovatko puiset rakennukset turvallisia ja terveellisiä? 

Puu on samalla viivalla muiden rakennusmateriaalien kanssa: käytettävän materiaalin sijaan tärkeintä on hyvä suunnittelu ja laadukas rakentaminen. Lue lisää julkisen puurakentamisen sivulta löytyvästä tietopaketista.

Eikö puurakentaminen pienennä hiilinieluja, koska sitä varten täytyy kaataa metsää?

Puurakennukset ovat pitkäikäisin käytettävissä oleva keino hiilen varastoimiseen – VTT:n mukaan Suomen rakennettuun ympäristöön on sitoutunut 84 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Se vastaa hiilen määrää, jonka metsät sitovat reilun kahden vuoden kasvun aikana.

Edellytyksenä hiilivaraston syntymiselle on, että biopohjainen materiaali on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä eikä sen korjuulla ole pysyvästi heikennetty ekosysteemin hiilinielua. Hiilivarasto säilyy ainakin niin kauan kuin biopohjainen materiaali on käytössä rakennuksessa.

Puurakentaminen täytyy toteuttaa Suomen metsien kannalta kestävällä tavalla. Metsien liikakäyttö ei ole ilmastovaikutusten kannalta hyvä asia. Kaikki lähtee siitä, että suomalainen metsänhoito ja metsien käyttö pysyy kestävällä tasolla. Kestävän metsätalouden periaatteisiin kuuluvat taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet. Vapaaehtoinen metsäsertifiointi on yksi tapa varmistaa, että puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä.

Onko Suomessa tarpeeksi puurakentamisen osaamista? 

Puurakentamisen kasvattaminen tarkoittaa, että osaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Kasvuun tarvitaan niin suunnittelijoita kuin työmaahenkilöstöäkin.  Lisäksi puutuoteteollisuuden toimintaympäristö ja työtehtävät ovat muuttumassa. Puun teollinen esivalmistus kasvaa ja rakentamisen tuottavuusvaatimukset lisääntyvät. Tuotanto teollistuu, ja ala hyödyntää jatkossa yhä enemmän automaatiota, digitalisaatiota ja robotiikkaa. Tämä kaikki vaatii osaamisen kehittämistä.

Vaatiiko puurakennuksen ostaminen erityisosaamista kunnalta?

Kuntien ja kaupunkien kannattaa kiinnittää huomiota oman henkilöstön puurakentamisen osaamiseen. Myös hankintaosaaminen on yksi tärkeä osa-alue. Lue lisää julkisen puurakentamisen sivulta löytyvästä tietopaketista.

Miksi kunnan kannattaa panostaa puurakentamiseen?

Puurakentamisen avulla voi tehdä paikallista elinkeinopolitiikkaa ja luoda työpaikkoja. Puurakentamisen lisääminen luo työpaikkoja erityisesti kasvukeskusten ulkopuolelle. Vaikka suurin osa rakentamisesta tapahtuu kasvukeskuksissa, puurakenteiden teollinen valmistaminen tehdään yleensä niiden ulkopuolella. Materiaalin paikallinen saatavuus ja helppo työstettävyys tekevät puusta poikkeuksellisen käyttökelpoisen materiaalin kaikkialla maassa.

Ilmastonmuutosta ei voi hillitä tekemällä asioita samalla tavalla kuin tähän asti on tehty. Puurakentaminen on yksi keino edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Kunnilla on tässä tärkeä rooli.

Kunnassa halutaan lisätä puurakentamista. Mistä kannattaa aloittaa?

Julkiselle rakennuttajalle tarjotaan neuvontaa, kehittämisverkostoja, tapahtumia sekä koulutusta. Motiva toimii julkisen sektorin puurakentamisen neuvontapisteenä vuoden 2022 loppuun. 

Tämän lisäksi kannattaa hakea oppia sellaisista kunnista, jotka ovat jo pitkällä puurakentamisessa.

Lisäksi kannattaa seurata puurakentamisen ohjelman uutiskirjettä, johon nostetaan uutisia puurakentamisesta ja hyviä esimerkkejä ympäri Suomea.

Miten valtio tukee julkista puurakentamista?

Puurakentamisen ohjelma tarjoaa julkisille rakennuttajille tukea ja työkaluja kuten avustuksia, oppaita, koulutuksia, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tietoa hyvistä hanke-esimerkeistä.

Julkista asuntorakentamista vauhditetaan myös esimerkiksi ARA:n myöntämällä puurakennusten korotetulla käynnistysavustuksella. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusalueilla korotus on 5000 euroa asuntoa kohden. Tukea on laajennettu myös MAL-alueiden ulkopuolelle, jossa avustus on 2000 euroa, kun rakennus on puurunkoinen.

Jäikö jokin olennainen kysymys vastaamatta? Lähetä kysymyksesi meille [email protected] ja vastaamme siihen.