Virtaa vesistökunnostukseen – vesistökunnostuksen rahoitushaku

Haku alkaa 15.10 ja päättyy 30.11.2020

Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Vesistöt ovat valuma-alueidensa lapsia. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Myös pienvesien vedenlaatu ja elinympäristöt ovat heikentyneet maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksen sekä vesistörakentamisen vuoksi. Kaikilla toimilla kaikissa vesistöissä ja niiden valuma-alueilla on merkitystä.

Vesistökunnostus hyödyttää koko kuntaa asukkaista yrityksiin

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan viihtyisästä asuinympäristöstä sekä vesien virkistyskäytöstä uimarannoilla ja kala-apajilla. Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Pienilläkin paikallisella hankkeella voi olla suuret vaikutukset. Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan, piristävät kylätoimintaa ja tekevät alueesta vetovoimaisemman potentiaalisille uusille asukkaille ja yrittäjille.

Näin saatte kunnostushankkeen alkuun

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Seuraava haku avautuu syksyllä. Kunnostushankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä vesien tilan parantamiseksi ja pysyvien tulosten aikaansaamiseksi toimenpiteisiin tarvitaan toisiamme. Olkaa ajoissa yhteydessä asiantuntijoihin, jotta saatte neuvoa hankkeen suunnitteluun. Alla on kuvattu kuinka voit aloittaa kunnostushankkeen ja haet avustusta sekä kuinka täytät hakulomakkeen.

ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta

Vesistökunnostushankkeen avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Vesistökunnostuksen yhteyshenkilöt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa

Huom. sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected], ellei nimen perässä toisin kerrota

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Vincent Westberg, ryhmäpäällikkö, p. 0295 027 956

Maakuntakohtaiset yhteyshenkilöt

Etelä-Pohjanmaa Hanna Välimaa, vesienhoidon asiantuntija, p. 0295 027 383
Pohjanmaa: Erika Raitalampi, vesitalousasiantuntija, p. 0295 028 027
Keski-Pohjanmaa: Marko Aalto, vesitalousasiantuntija, p. 0295 027 971

Etelä-Savon ELY-keskus

Teemu Oittinen, vesistösuunnittelija, p. 0295 024 099
Liisa Muuri, vesistöasiantuntija, p. 0295 024 029

Hämeen ELY-keskus

Heini-Marja Hulkko, hydrobiologi, p. 0295 025183
Harri Mäkelä, yksikön päällikkö, p. 0295 025207, harri.j.makela(at)ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Antti Haapala, hydrobiologi, p. 0295 029103
Ville Räihä, vesienhoidon asiantuntija, p. 0295 029 226

Kainuun ELY-keskus

Kimmo Virtanen, vesitalousasiantuntija, p. 0295 023 899
Mika Pylvänäinen, ympäristöasiantuntija, p. 0295 023 876

Keski-Suomen ELY-keskus

Timo Sokka, vesitalousasiantuntija, p. 0295 024 816
Lauri Kaisto, vesitalousasiantuntija, p. 0295 024 752

Lapin ELY-keskus

Anni Olkoniemi, vesitaloussuunnittelija, p. 0295 037 051
Jarmo Huhtala, ylitarkastaja, p. 0295 037 327
Annukka Puro-Tahvanainen, hydrobiologi, p. 0295 037 495

Pirkanmaan ELY-keskus

Salla Taskinen, vesienhoidon asiantuntija, p. 0295 036 150,
Anu Peltonen, ylitarkastaja, p. 0295 036 367

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Tiina Käki, vesistöasiantuntija, p. 0295 026 196
Paula Mononen, johtava asiantuntija, vesienhoitotiimi, p. 0295 026 204

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Henri Vaarala, ympäristöasiantuntija (15.6. alkaen)
Jukka Tuohino, vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 426

Pohjois-Savon ELY-keskus

Sanna Katajamäki, vesitalousasiantuntija, p. 0295 026 804
Veli-Matti Vallinkoski, hydrobiologi, p. 0295 026 854
Arja Saarelainen, vesienhoidon asiantuntija, p. 0295 016 201

Uudenmaan ELY-keskus

Pasi Lempinen, erikoistutkija, p. 0295 021 425
Harri Aulaskari, erikoissuunnittelija, p. 0295 021 375

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ari Sallmén, vesitalousasiantuntija, p. 0295 022 937
Pekka Paavilainen, ylitarkastaja, p. 0295 022 921

Jaa hyvää sanomaa käyttämällä valmista viestintämateriaalia

Haluatko jakaa tietoa vesistökunnostushankkeiden rahoitushausta? Lataa alta päivitystekstit ja niihin tehdyt kuvat, joita voit julkaista organisaationne omissa sosiaalisen median kanavissa. Voit myös sijoittaa verkkosivustollenne rahoitushausta kertovan linkkipainikkeen, joka johtaa tälle sivulle lisätietoon.