BAT-seminaari

Torstai 23.3.2023 klo 13.00 – 16.15

ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö järjestää yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa vuosittaisen BAT-ajankohtaispäivän, jossa keskustellaan teollisuuspäästödirektiivin alaisuudessa laadittavien parhaan käyttökelpoisen tekniikan referenssiasiakirjojen ajankohtaisista aiheista ja soveltamiskysymyksistä.

Paikka: Tilaisuus järjestetään Teamsissa. 

Ilmoittautuminen (Lyyti.fi)

Ilmoittautuminen päättyy 21.3.2023 klo 12:00.
 

Ohjelma

Torstai 23.3.2023 klo 13 - 16:15

Tilaisuuden puheenjohtaja Jaakko Kuisma, YM

13:00
 Alkusanat, ja teollisuuspäästödirektiivin päivitys, Jaakko Kuisma YM

  • Uudistuksen sisältö ja aikataulu
  • Keskeisimmät teemat Suomen osalta

13:15
BAT ajankohtaiskatsaus, Emmi Vähä, SYKE 

  • Tilannekatsaus käynnissä oleviin BREF-prosesseihin: Valimot, teurastamot, epäorgaaninen kemianteollisuus, metallien ja muovien pintakäsittely, keraaminen teollisuus
  • Syken selvitys ympäristöjärjestelmien käytöstä direktiivilaitoksilla

13:45
Luvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Jaakko Kuisma, YM

14:00
Kemianteollisuuden jätekaasujen käsittelyä koskevien WGC-päätelmien soveltaminen, Timo Jouttijärvi, SYKE  

Kommenttipuheenvuorot:

  • Kemianteollisuuden edustaja
  • Viranomaisten edustaja AVI/ELY-keskus 

15:00
Virtuaalinen kahvi (15 min)

15:15
BAT-klinikka: Rautametallien jalostus (FMP) ja rajapinnat muihin sektoreihin (STM, STS), Kaj Forsius, SYKE

Osallistujia pyydetään lähettämään aiheeseen liittyviä kysymyksiä etukäteen osoitteeseen [email protected]

Kommenttipuheenvuorot:

  • Viranomaisten edustaja AVI/ELY-keskus
  • Teollisuuden edustaja

16:00
Keskustelu ja kommenttipuheenvuorot

16:15
Loppusanat, Jaakko Kuisma, YM

Tilaisuus päättyy

 

Lisätiedot

Jaakko Kuisma
ympäristöministeriö
[email protected]

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät
[email protected]