Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arviointi YVA-menettelyssä

Tiistai 31.1.2023 klo 13.00 – 15.00

ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö on yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa teettänyt selvityksen Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arviointi YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Selvityksen ovat tehneet OTT, alkuperäiskansaoikeuden dosentti ja tutkija Leena Heinämäki, FT ja tutkija (arktinen ympäristötiede) Inkeri Markkula sekä TkT ja tutkija Jan Saijets. Tekijät esittelevät juuri valmistuneen selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä.

Julkaisun tiivistelmä: Arktinen neuvosto hyväksyi ministerikokouksessaan vuonna 2019 ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamista arktisella alueella koskevat hyvän käytännön suositukset (Arktinen YVA-suositukset), joissa korostetaan merkityksellistä osallistumista, alkuperäiskansojen perinteisen tiedon roolia ja merkitystä sekä valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Nyt valmistuneen selvityksen tavoitteena on arvioida Arktinen YVA-suositusten toimeenpanon edellytyksiä Suomessa YVA-menettelyä koskevan olemassa olevan sääntelyn lähtökohdista. Keskiössä on saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Selvityksessä tarkastellaan myös saamelaisten perinteisen tiedon huomioon ottamista ja saamelaisten osallistumista YVA-menettelyssä, sekä kuvaillaan erilaisia malleja saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Selvityksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten ja niiden merkittävyyden tunnistamista ja jäsentämistä viranomaisissa sekä hankkeita suunnittelevissa tahoissa (hankkeesta vastaavat ja konsultit) ja siten tukemaan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia toimeenpanevan YVA-menettelyn kehittymistä. Selvityksessä kuvaillaan nykykäytännön haasteita, viranomaisten tietotarpeita sekä esitetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia.

Aika: Tiistai 31.1. klo 13-15
Paikka: Teams

  • Ilmoittautuminen (Lyyti.fi)

Ilmoittautuminen päättyi maanantaina 30.1.2023 klo 12.00. TEAMS-linkki lähetetettiin ilmoittautuneille.
Tilaisuuden kohderyhmä:  viranomaiset, hankkeesta vastaavat, konsultit ja muut aiheesta kiinnostuneet.

 

Ohjelma

Tiistai 31.1.2023

13.00

Avaus
Seija Rantakallio, ympäristöministeriö ja Tiina Lovisa Solbär, Saamelaiskäräjät

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet YVA-menettelyssä
OTT, alkuperäiskansaoikeuden dosentti, tutkija Leena Heinämäki

Saamelaiskulttuurin erityispiirteiden huomioiminen ja saamelaisten osallistuminen YVA-menettelyssä
FT, tutkija (arktinen ympäristötiede) Inkeri Markkula

Metsätalouden ja muun maankäytön kumulatiiviset vaikutukset saamelaiskulttuuriin
TkT, tutkija Jan Saijets

Johtopäätelmät ja suositukset
Leena Heinämäki ja Inkeri Markkula

Keskustelua
 

15.00
Tilaisuus päättyy 

 

Aineisto

Lisätiedot:

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät
[email protected]

Seija Rantakallio
[email protected]