Hallinnonalan sisäinen koulutustilaisuus vihreän siirtymän vauhdittamisesta

Keskiviikko 18.1.2023 klo 12.00 – 15.00

ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö järjestää vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettelyä koskevan perehdytyksen aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille.

Eduskunta hyväksyi 30.11.2022 hallituksen esitykseen (HE 128/2022 vp) sisältyvät väliaikaiset lakien muutokset ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisina. Tämä koulutus koskee esityksen keskeistä osaa eli eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026. Etusija perustuu ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettuun lakiin (1144/2022). Lainmuutos on tarkoitus viedä Tasavallan presidentin vahvistettavaksi 20.12. ja tämän jälkeen se julkaistaan säädöskokoelmassa.

Koulutuksessa käydään läpi lainsäädännön sisältöä sekä siihen liittyvää valmisteilla olevaa ohjeistusta. Gaia Consulting Oy esittelee ohjeistuksen sisältöä DNSH-selvityksen osalta. Lisäksi aluehallintovirastojen sekä ELY-keskusten edustajat kertovat virastojensa roolista vihreän siirtymän vauhdittamisessa.

Aika: 18.1. klo 12–15
Paikka: Teams

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 16.1. klo 16. Etäosallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Alustava ohjelma

Keskiviikko 18.1.2023

12.00
Avaus

12.05
Lainsäädäntö ja ohjeistus
lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, ympäristöministeriö

12.55
Keskustelua

13.20
Ei-merkittävää haittaa -selvitys
johtaja Mari Hjelt, Gaia Consulting Oy

13.40
Keskustelua

14.00
Aluehallintoviraston puheenvuoro
johtaja Johanna Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

14.15
ELY-keskus vihreässä siirtymässä
ylijohtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

14.30
Keskustelua

14.50
Yhteenveto ja jatkotoimet
ympäristöministeriö

15.00
Koulutus päättyy 

Liitteet:

Lisätiedot:

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät
[email protected]

Sami Rinne
[email protected]