Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät

Keskiviikko 23.11.2022 klo 9.30 – torstai 24.11.2022 klo15.30

ympäristöministeriö

Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivillä tuodaan esiin eri osapuolten näkemyksiä energiakysymyksistä. Ensimmäisenä päivänä esitellään energiakysymysten kokonaisuuteen liittyviä asioita sekä energiatehokkuusasioita uudis-, korjaus- ja vähähiilisessä rakentamisessa. Toisena päivänä käsitellään muun muassa alueidenkäyttöön, kestäviin energiamuotoihin ja tuulivoimaan liittyviä asioita. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton verkkotilaisuus.

Aika: 23.–24.11.2022
Paikka: Teams

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 21.11. klo 16.

Ohjelma

Keskiviikko 23.11.2022

Aamupäivän puheenjohtajana ylijohtaja Teppo Lehtinen

9.30
Tervetuloa neuvottelupäiville
ylijohtaja Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö

9.35
Neuvottelupäivien avaus
ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo 

9.45
Kestäviä energiaratkaisuja energia- ja ilmastokriisiin
Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund 

10.15
Vihreän siirtymän rahoitus ja RRF
johtava asiantuntija Emma Terämä, ympäristöministeriö

10.30
Sähkömarkkinakehitys ja tulevaisuusskenaariot
Strateginen verkkosuunnittelu yksikön päällikkö, Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj

Energiamarkkinoiden kehitys, kommenttipuheenvuoro
Johtaja Antti Paananen, Energiavirasto

11.00
Lounastauko

Iltapäivän puheenjohtajana rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö

ENERGIATEHOKKUUS UUDIS-, KORJAUS- JA VÄHÄHIILISESSÄ RAKENTAMISESSA 

12.00
Rakentamislaki ja rakentamisen yksikön ajankohtaiset
hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö

12.15
EPBD:n ajankohtaiset
ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö

12.35
Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma
projektikoordinaattori Maija Stenvall, ympäristöministeriö

12.50
Kohti hiilivapaita koteja: Rakentamisen kestävyysmurros

 • Kansalaisten näkemyksiä hiiliviisaasta asumisesta, väitöskirjatutkija Sara-Ellen Laitinen, Helsingin yliopisto
 • ARA-tukien vauhdittamat energiaremontit, erikoistutkija Hanna-Liisa Kangas, Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Puurakentamisen kestävyysmurros, tutkimusprofessori Katja Lähtinen, LUKE

13.35
Tauko

13.50
Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian toimeenpano – tilannekatsaus
rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

14.00
Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian toimeenpanohankkeista
osuuden vetäjänä johtaja, energiatehokkuus Päivi Laitila, Motiva

Tietoiskut toimeenpanohankkeista: 

 • Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreä pöytä (Tiekartan toimenpide 3.2), asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell, Motiva
 • Kerrostalon laajennettu PTS, asiantuntija Nina Teirasvuo, Motiva 
 • Pientalon korjaussuunnitelmat, asiantuntija Teemu Kettunen, Motiva 
 • Perusparannus.fi - faktatietoa palvelukiinteistöjen ja vuokratalojen perusparannuksiin, projektipäällikkö Silva Vuopponen, Ekokumppanit 

Tietoiskut uusista oppaista:

 • Rakenteellisen energiatehokkuuden opas, erikoistutkija Terttu Vainio, VTT
 • Talotekniikan konseptit energiatehokkaan korjausrakentamisen tueksi, johtaja Juhani Hyvärinen, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

15.15
Kysymykset ja loppukeskustelu                   

Päätös viimeistään klo 15.30

Torstai 24.11.2022 

Aamupäivän puheenjohtajana ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö 

ALUEIDENKÄYTTÖ 

9.00
Neuvottelupäivän avaus
kansliapäällikkö Juhani Damski 

9.15
MRL:n ilmastonäkökulma
ympäristöneuvos Antti Irjala,  

9.40
Geotermiseen energiaan liittyvät lainsäädäntötarpeet ja edistämisvaihtoehdot Suomessa
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM

10.00
Ilmastovaikutusten arviointi ja huomioon ottaminen ELY-keskuksen alueidenkäyttö- ja YVA-tehtävissä
ylitarkastaja Veera Lyytikäinen, Uudenmaan ELY-keskus 

10.25
Aurinkoenergia
energiatehokkuuden professori Jero Ahola, LUT

10.50
Kommenttipuheenvuorot:

 • OX2, projektipäällikkö, aurinkovoiman hankekehitys, Kirsi Koivunen
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, alueidenkäyttöpäällikkö, Pertti Perttola  

11.15
Lounastauko

Iltapäivän puheenjohtajana ympäristöneuvos Sanna Jylhä, ympäristöministeriö

TUULIVOIMA 

12.15
Iltapäivän avaus
ympäristöneuvos Sanna Jylhä, ympäristöministeriö

12.20
Tuulivoimarakentamisen tilanteesta ja tulevaisuudesta
toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen tuulivoimayhdistys

Kommenttipuheenvuorot keskeisistä näkökulmista ja haasteista:

 • Kuntaliitto – kehittämispäällikkö Anne Jarva, Kuntaliitto
 • Maakuntien liitot - yksikön esimies Sanna Schroderus, Kainuun liitto
 • ELY-keskusten puheenvuoro - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Kysymykset ja keskustelu

Tauko

13.30
Tuulivoimarakentamisen ja aluevalvonnan yhteensovittaminen
neuvotteleva virkamies Anu Sallinen, PLM

13.45
Merituulivoiman tilannekuva / kehitysnäkymät
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM

14.00
Tuulivoimatilanne kantaverkkoyhtiö Fingridin näkökulmasta
yksikön päällikkö Mika Penttilä, Fingrid Oyj

14.15
Tuulivoimahanke maanomistajan silmin
maankäytön asiantuntija Juho Ikonen, MTK

14.30
KHO:n tuulivoimaratkaisuja
oikeusneuvos Kari Tornikoski, Korkein hallinto-oikeus

Kysymykset ja keskustelu

15.30
Päätös

Lisätiedot:

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät
[email protected]