Ennallistamisen ja luonnonhoidon neuvottelupäivä

Keskiviikko 9.11.2022 klo 8.30 – 15.45

ympäristöministeriö

Aika: 9.11.2022 klo 8.30–15.45
Paikka: Pankkisali, Aleksanterinkatu 7. Ilmoittautuneet voivat seurata tilaisuutta myös Teams-etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen päättyi perjantaina 4.11. klo 12.

Neuvottelupäivillä käsitellään EU:n biodiversiteettistrategiasta nousevia tavoitteita ennallistamisen ja luonnonhoidon näkökulmasta sekä ratkaisuja, joilla vastaamme näihin haasteisiin. Lisäksi nostetaan esiin viimeaikaisia saavutuksia ennallistamisen ja luonnonhoidon kentällä. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijoille ympäristöhallinnossa.

Ohjelma

Keskiviikko 9.11.2022

8.30
Aamukahvit 

9.00
Avaussanat
Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö

9.05
EU:n biodiversiteettistrategian sitoumukset, kansallinen biodiversiteettistrategia sekä EU:n ennallistamisasetus
Olli Ojala ja Joona Lehtomäki, ympäristöministeriö

10.00
Priodiversity-LIFE: miten strateginen luontohanke voi vastata nouseviin tavoitteisiin? 
Viliina Evokari, Metsähallitus Luontopalvelut

10.30
Metsätalouden kannusteet, Metkan tilanne yksityismailla
Antti Leinonen, maa- ja metsätalousministeriö

10.50
Ekologisen kompensaation vaikutus luontotyyppien ennallistamiseen
Panu Halme, Jyväskylän yliopisto

11.10
Freshabit LIFE IP hankkeen sosio-ekonomisten vaikutusten arviointi
Jari Ilmonen, Metsähallitus Luontopalvelut

11.30
LOUNASTAUKO (omakustanteinen)

12.40
Helmin toteutustilanne
Inka Keränen, ympäristöministeriö

13.00
Helmin tiedonhallinta
Saku Härkönen, ympäristöministeriö

13.30
Helmin koulutuspaketti ja Priodiversity-LIFE
Maaret Väänänen, ympäristöministeriö

13.40
Kunta- ja Järjestö-Helmi
Niina Vähätalo ja Martina Schmidt, UUDELY

13.55
Helmin case-esittelyt
Leena Nikolajev-Wikström, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Rasmus Rudnäs, Pohjois-Savon ELY-keskus

14.15
Kahvi

14.30
Beetles-LIFE
Heikki Erkinaro, Metsähallitus Luontopalvelut

14.50
Luonnon monimuotoisuuden seurannan tutkimusohjelma (BIOMON) 
Joona Lehtomäki, ympäristöministeriö

15.10
Ennallistettujen lintuvesien lajistoseurannat
Markku Mikkola-Roos, Suomen ympäristökeskus SYKE

15.25
Ennallistamistoiminen hyväksyttävyyden tukeminen viestinnällä
Henna Birkman, ympäristöministeriö

15.45
Tilaisuus päättyy

Lisätiedot:

Inka Keränen
ympäristöministeriö
[email protected]

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät
[email protected]

Tiedoksi: Kutsu 10.11. työpajaan Luontotyypit ekologisen kompensaation toteutuksessa

Työpajan järjestää: Suomen ympäristökeskus sekä BOOST-hanke

Työpajan kuvaus: Ekologinen kompensaatio voi tulla osaksi suomalaista luonnonsuojelun keinovalikoimaa luonnonsuojelulain uudistuksen myötä. Käytännön toteutuksen tueksi tarvitaan yhteinen näkemys luontotyyppien roolista kompensaatiossa.

Kutsumme luontotyyppiasiantuntijat mukaan työpajaan arvioimaan luontotyyppien ryhmittelyä ja kartoittamaan ennallistamisen ja kunnostamisen keinoja sekä vaikutuksia ekologisen kompensaation käytännön toteutuksen näkökulmasta. 
 
Aika: 10.11.2022 klo 9.00–15.00
Paikka: Economicum, Arkadiankatu 7, Helsinki

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 2.11.2022.