Maa-ainespäivä

Torstai 29.9.2022 klo 10.00 – 16.00

ympäristöministeriö

Tilaisuudessa esitellään ajankohtaisia maa-ainestenottoon liittyviä aiheita sekä keskustellaan niistä. Tilaisuus on tarkoitettu ELY-keskusten ja kuntien viranomaisille sekä toiminnanharjoittajille.

Aika: torstai 29.9.2022 klo 10–16
Paikka: Kuntaliitto, Kalkki B3 (Toinen linja 14, 00530 Helsinki). Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 26.9. klo 16.

Tilaisuuden lopussa on kyselyklinikka, jossa asiantuntijat vastaavat tilaisuuteen osallistujien etukäteen toimittamiin kysymyksiin. Kysymykset tulee lähettää ilmoittautumisen yhteydessä ja niiden tulee liittyä ensisijaisesti lainsäädännön soveltamiseen maa-aineshankkeissa tai maa-ainestenoton tietojärjestelmiin. Kysymyksiä käsitellään tilaisuudessa aikataulun sallimissa rajoissa.

Ohjelma

Torstai 29.9.2022

Puheenjohtaja ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta, Kuntaliitto 

10.00
Tilaisuuden avaus
ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta, Kuntaliitto 

10.10
Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus
ympäristöneuvos Markus Tarasti, ympäristöministeriö

Maa-ainesten ottamisen keskeyttäminen -case Kerolankangas, pohjaveden laadun vaarantuminen mustaliuskealueella

10.30
Yleisperiaatteet maa-ainesten ottamisen keskeyttämisessä ja toiminta Kontiolahden Kerolankankaan tapauksessa
lakimies Heikki Holopainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

10.50
Kontiolahden kunnan kommenttipuheenvuoro
ympäristöpäällikkö Antti Suontama, Kontiolahden kunta

11.10
Mustaliuskeiden esiintyminen ja maa-ainestenoton vaikutukset haitallisten aineiden kulkeutumiseen mustaliuskealueilla
erikoistutkija Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Geologian tutkimuskeskus

Dronen käyttö maa-ainestenoton valvonnassa

11.40
Viranomaisvalvonta Kerolankankaan tapauksessa
paikkatietoasiantuntija Mikko Pyykönen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

11.55
Yleistä toiminnanharjoittajan tekemästä omavalvonnasta
ympäristöasiantuntija Lauri Rantala, Destia

12.15
Lounastauko

Puheenjohtaja erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö

13.15
Aluehallintoviraston rooli maa-aineshankkeissa
ympäristöylitarkastaja Sari Lansola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

13.40
Ajankohtaisia hallinto-oikeuden päätöksiä maa-aineshankkeissa
hallinto-oikeustuomari Patrick Sahlström, Vaasan hallinto-oikeus 

14.05
Muinaisjäännökset ja maa-ainestenotto
intendentti Jouni Taivainen, Museovirasto 

14.30
Maa-aineslain 40-vuotisjuhlakahvit

15.00
Selkeytysaltaiden toimivuus ja mitoitus 
johtaja Juha Laurila, Infra ry

15.20
Kyselyklinikka- etukäteen lähetettyjen kysymysten käsittelyä
johtava lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto ja vanhempi tutkija Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus

15.50
Loppusanat ja tilaisuuden päätös

Lisätiedot:

Hanne Lohilahti
ympäristöministeriö
p. 0295 250 374
[email protected]

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät
[email protected]