Pilaantuneen ympäristön puhdistaminen

Tiistai 30.8.2022 klo 8.30 – 16.15

Aika: 30.8.2022 klo 8.30−16.15
Paikka: Helsinki, Paja (Mariankatu 9) ja Teams 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan pilaantuneen ympäristön puhdistamiseen liittyvistä vastuista, maa-ainesjätteiden kiertotalouden edistämiseksi valmisteltavasta MASA-asetuksesta sekä keinoista isännällisten pilaantuneiden alueiden selvitysten ja puhdistusten vauhdittamiseksi. Tilaisuuden pääasiallisena kohderyhmänä ovat ELY-keskuksissa, kunnissa ja aluehallintovirastoissa aihepiirin parissa työskentelevät. Tilaisuuteen voi osallistua joko valtioneuvoston Paja-kokoustilassa tai Teams-yhteydellä.

Ilmoittautuminen päättyy torstaina 25.8. Etäosallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ohjelmaluonnos

Tiistai 30.8.2022

Puheenjohtaja: Nina Lehtosalo

Vastuu ympäristön ennallistamisesta eri säädöksissä 

8.30
Aamukahvi

9.00
Avaus, tavoitteet ja ajankohtaisia vastuuasioita
Oili Rahnasto, ympäristöministeriö 

9.15
Valvottavan konkurssi ja valvojan toimet
Jouko Tuomainen, SYKE

  • Konkurssimenettely vuokaaviona, valvontakirjelmät 
  • Konkurssisääntelyn muutostarpeet ja hankkeet

10.00
TOVA-tilanteissa viranomaiselle syntyvät kustannukset ja konkurssi
Mari-Linda Harju-Oksanen, ympäristöministeriö

  • Mistä ja miten ELY voi hakea korvausta nyt ja ympäristövahinkorahaston voimaantultua?

10.30
Tauko 

10.50
Vastuut konkurssin eri vaiheissa ELY:n kannalta
Mika Heinonen, Pirkanmaan ELY-keskus

  • Oikeuskäytäntöä; onko konkurssipesän vastuu, kun kyseessä PIMA tai vaarallinen jäte?  
  • Voiko valvoja ennakoida konkurssia ja millä keinoilla?

11.30
JÄLKI-hanke
Laura Siili-Hakkarainen, ympäristöministeriö 

  • Muutosehdotukset viranomaisten työjakoon jälkitoimissa

12.00
Kysymyksiä/keskustelua

12.15
Lounas

Pilaantuneet alueet ja maa-ainekset

13.15
MASA-uudistus
Jussi Reinikainen, SYKE

  • Esittely ja keskustelua

14.15
Kahvitauko 

14.40
Isännällisten kohteiden toimien edistäminen
Aura Nousiainen, SYKE 

15.15
Vastuiden selvittämiseen liittyvä toimintamalli
Jouko Tuomainen & Outi Pyy, SYKE

  • Esittely ja keskustelua

16.15
Päivän päättäminen
Nina Lehtosalo

Lisätiedot:

[email protected]