Pohjavesipäivä

Tiistai 3.5.2022 klo 8.30 – 16.15

Aika: 3.5.2022 klo 8.30–16.15
Paikka: Hybriditapahtuma, Teams ja VM-kokoustila Paja (Mariankatu 9, Helsinki)

Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 27.4. Koronatilanteen vuoksi paikan päälle voidaan ottaa noin 40 osallistujaa. Etusijalla ovat ympäristöhallinnon edustajat. Etäosallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ohjelma

Tiistai 3.5.

Puheenjohtaja Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

8.30
Aamukahvi ja päivien avaus
    
9.00
Ajankohtaisia pohjavesiasioita

Ympäristöministeriöstä
ympäristöneuvos Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

Maa- ja metsätalousministeriöstä
neuvotteleva virkamies Johanna Kallio, maa- ja metsätalousministeriö    

Juomavesidirektiivi
neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö

Jaloittelutauko

Miten vesihuoltotehtävien keskittäminen vaikuttaa vesihuoltotyötehtäviin ELYissä 
yksikön päällikkö Jyrki Lammila, Etelä-Savon ELY-keskus

Pohjavesiasemien automatisointi ja automaattinen laadun varmistus
erikoistutkija Anna-Kaisa Ronkanen ja pohjavesiasiantuntija Mira Tammelin, Suomen ympäristökeskus

PIMA-aiheita

 • PIMA-strategian toimeenpano
  erityisasiantuntija Aura Nousiainen, SYKE
 • PIMA-sääntelyuudistus
  erikoistutkija Jussi Reinikainen, SYKE

11.00-12.15
Lounas (omakustanteinen)

Puheenjohtaja Taina Nystén, Suomen ympäristökeskus

12.15
Pohjaveden kestävä käyttö

Pohjavedenottamot- veden tila, otetut vesimäärät ja rantaimeytyminen
vanhempi tutkija Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus

Pohjaveden puhdistaminen maaperän tehohapetuksella 
hydrogeologi Sanna Löfgren Tiaskorpi, AFRY Finland Oy

Pohjaveden muodostumisen ja virtauksen mallintaminen Lahden pohjavesialueella ilmastonmuutosskenaarioiden valossa aikaväleillä 2021–2050 ja 2072–2100
FT geologi Samrit Luoma, Geologian tutkimuskeskus

POAKORI2
hydrogeologi Liisa Koivulehto, Ramboll Finland Oy

13.30-14.00
Kahvitauko

14.00
Tietojärjestelmät ja verkkosivut uudistuvat

PISARA-hanke

 • Yleistä hankkeesta
  hankepäällikkö Tuomas Naakka, SYKE
 • Solita-tiimi esittäytyy ja demoaa Pisaraa
  Juha Kaunisto, Solita Oy 

Ympäristöhallinnon verkkosivu-uudistus pohjavesien näkökulmasta

 • Miten ymparisto.fi -sisältöä on tarkoitus tulevaisuudessa kehittää, miten linkittyy vesi.fi-sivustoon?
  viestintäasiantuntija Katri Haatainen
 • Vesi.fi -sivusto
  projektipäällikkö Seija Rantonen, Suomen ympäristökeskus

15.10
Tietoiskut

PFAS-yhdisteiden esiintyminen ja kulkeutuminen pohjavedessä taajamatoimintojen vaikutusalueella
suunnittelija Harri Turtiainen, Helsingin ja Vantaanjoen vesiensuojeluyhdistys

Isotooppitutkimuksia Hangon merenalaisten pohjavedenpurkautumiskohtien vesistä 
hydrogeologi Juuso Ikonen, Geologian tutkimuskeskus

Metsätalouden pohjavesivaikutukset
johtava hydrogeologi Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus

Strategiset Life-hankkeet vesienhoidon tukena
projektikoordinaattori Matti Sahla, ympäristöministeriö

16.00
Loppukeskustelu 

16.15
Päivä päättyy