BIOMON-tutkimusohjelman yhteiskehittämistilaisuus

Torstai 10.2.2022 klo 12.00 – 13.30

ympäristöministeriö

Tervetuloa yhteiskehittämään valmisteilla olevaa BIOMON-tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää suomalaisia lajien ja luontotyyppien systemaattisia pitkäaikaisseurantoja. Tilaisuudessa keskustellaan tutkimusohjelman teemoista sekä mahdollisuuksista ja keinoista tuottaa aiheesta uutta tietoa päätöksenteon tueksi.

Tilaisuudessa on mahdollista ehdottaa uusia tutkimusteemoja. Lisäksi voit lähettää järjestäjille ehdotuksia sopiviksi tutkimusteemoiksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuus on suunnattu tutkimussidosryhmille ja se järjestetään Teamsissa torstaina 10.2. klo 12:00 - 13:30

Tässä tilaisuudessa keskustellaan BIOMON-tutkimusohjelman teemoista sekä mahdollisuuksista ja keinoista tuottaa aiheesta uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Tilaisuudessa on mahdollista ehdottaa uusia tutkimusteemoja huomioiden yllä asetetut yleiset tavoitteet ja rajaukset. Haku BIOMON-tutkimusohjelmaan on tarkoitus avata maaliskuun alussa.

Tilaisuuden ohjelma:
12:00 – 12:05    Avaussanat, Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö
12:05 – 12:20    Tutkimusohjelman esittely, Joona Lehtomäki, ympäristöministeriö
12:20 – 13:20    Keskustelua tietotarpeista, tutkimusteemoista, rajauksista ja painopisteistä
13:20 – 13:30    Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 9.2.2022 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/ym-biomon-2022

Kokouslinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.

Lajeja ja luontotyyppejä koskeva tutkimus- ja seurantatieto luo perustan luonnon monimuotoisuuden muutosten havaitsemiselle, uhanalaisuusarvioinneille ja siten monille luonnon monimuotoisuuden suojelutoimenpiteiden kohdentamiselle. Historiallisesti sekä lajien että luontotyyppien kansallinen seuranta on perustunut laajaan ja kirjavaan joukkoon seurantoja, joiden ajallinen ja alueellinen kattavuus on vaihdellut suuresti. Lajistoa koskevat systemaattiset pitkäaikaisseurannat ovat kohdentuneet vain suppeaan osaan eliöryhmiä ja luontotyyppien pitkäaikaisseurannat puuttuvat lähes kokonaan.

BIOMON-tutkimusohjelman hankkeissa on tavoitteena kehittää suomalaisia lajien ja luontotyyppien systemaattisia pitkäaikaisseurantoja ja seurannoissa käytettäviä menetelmiä luonnonsuojelun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on lisätä monimuotoisuuden seurannan kattavuutta tuomalla uusia lajeja ja luontotyyppejä seurantojen piiriin sekä parantaa seurantojen kustannustehokkuutta. Hankkeiden tulee olla tutkimushankkeita, joissa voi olla myös selvitystyyppisiä osia ja joissa voidaan pilotoida esimerkiksi uusien menetelmien käyttöönottoa. Hankkeet voivat koskea laajasti Suomen lajistoa ja luontotyyppejä, pois lukien riista- ja kalalajit sekä vieraslajit.  Hankkeita arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota hakemuksiin, joiden tulokset tuottavat tai luovat edellytyksiä tuottaa merkittävästi uutta tietoa Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta ja kehityksestä.  Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään hankkeisiin tukevat seuraavia uhanalaisuusarviointeja, Euroopan unionin luontodiirektiivin edellyttämää seurantaa ja raportointia sekä Helmi-ohjelman ja sen elinympäristöteemojen seurantatarpeita.

Hankkeiden tulee koskea yhtä tai useampaa seuraavista aiheista:

  • Erilaisia lajien, lajiryhmien tai luontotyyppien systemaattisten inventointi-, seuranta- ja tunnistusmenetelmien kehittämistä koskeva tutkimus;
  • Olemassa olevien systemaattisten inventointien tai seurantojen uudistaminen ja tehostaminen esimerkiksi uusien menetelmien tai teknologioiden avulla;
  • Suomen luonnon pitkäisaikaisseurantojen puutteita täydentävät selvitykset ja/tai kokeiluluonteiset hankkeet;
  • Olemassa olevien seuranta-aineistojen parempaa hyödyntämistä uusin menetelmin koskeva tutkimus tai pilotointi

Lisätietoja:

Joona Lehtomäki
erityisasiantuntija
p. 0295 250 016
[email protected]

Kohderyhmät: valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt