Kiertotalouden seuraavat askeleet – miten Oy Suomi Ab:n siirtymistä kiertotalouteen edistetään yhdessä?

Tiistai 8.2.2022 klo 9.00 – 12.00

Työpaja toteutetaan virtuaalisesti.

Kiertotalouden strateginen ohjelma valmistui keväällä 2021. Ohjelmassa on asetettu tavoitteita luonnonvarojen käytölle sekä linjattu toimia, joissa alueellisilla viranomaisilla on iso rooli. Viimeistelyssä oleva valtakunnallinen jätesuunnitelma sekä tuore jätelaki asettavat kiristyviä kierrätystavoitteita, ja jätelaki (88 §) edellyttää myös alueellisten yhteistyöryhmien asettamista. Kiertotalous näkyy myös ELY-keskusten ilmastotyön lukuisissa kehittämiskohteissa. 

Alueellisten toimijoiden ja ministeriöiden yhteisessä työpajassa keskustellaan siitä, miten voimme edistää kiertotaloutta yhteistyössä – mitä rakenteita, toimintamalleja, osaamista ja tukea tarvitaan.

Työpaja on suunnattu ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen asiantuntijoille, Ilmastoverkoston jäsenille, Jätepandoran jäsenille, Circwaste-hankkeen toimijoille sekä kaikille kiertotalousteemasta kiinnostuneet tai sen parissa työskenteleville.

Ilmoittaudu Kiertotalouden seuraavat askeleet -työpajaan (Lyyti.fi)

Ohjelma

Tiistai 8.2.2022

9.00-9.10
Tervetuloa

9.10-9.30
Kiertotalouden näkökulmasta ajankohtaiset teemat 
Lyhyet tietoiskut (5 minuuttia)

  • Kiertotalouden strateginen ohjelma (Heikki)
  • Pirkanmaan kiertotalouspilotin tuloksia (Irina)
  • Valtsu ja jätelaki (Sirje)
  • Ilmastoverkoston toiminta ja kehittämiskohteet (Soili)

9.30-10.15
Työskentely ensimmäisessä ryhmässä

10.15-10.30
Kahvitauko

10.30-11.00
Työskentely toisessa ryhmässä

11.00-11.45
Työpajojen purku ja keskustelu

Työpajasessiot

Työpajassa on kaksi eri työsessiota, ja osallistujia pyydetään valitsemaan kaksi eniten kiinnostavaa teemaa. Ensimmäisen session jälkeen pidämme biotauon ja sen aikana osallistujat vaihtavat toiseen ryhmää.

Teemat

  • Miten kiertotalouden tulisi näkyä ELY: jen toiminnan suunnittelussa. Mitä odotuksia ja toiveita osaamisen kehittämisen osalta alueilla on? 
  • Miten jätelain mukaiset alueelliset yhteistyöryhmät voisivat parhaiten tukea kiertotalouden edistämistä?  
  • Miten kiertotalous pitäisi jatkossa näkyä ilmastoverkoston toiminnassa? 
  • Miten viranomaisten yhteistyötä pitäisi kehittää kiertotaloushankkeissa? 
     

Verkkotilaisuuden linkki lähetetään ilmoittautuneille työpajaa edeltävällä viikolla.