Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin, ohjeen esittelytilaisuus

Torstai 27.1.2022 klo 9.00 – 12.00

Tilaisuus toteutetaan etätilaisuutena (Teams).

Oppaan laadinnassa on keskitytty tarjoamaan suosituksia HaSu-maiden kartoitukseen sekä haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisyyn ja hallintaan rakentamisessa sekä maankäytön suunnittelussa. Oppaan tavoitteena on yhtenäistää tunnistamiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja kriteereitä sekä esittää tapoja luotettavan aineiston kokoamiseksi, jotta rakennushankkeissa voidaan valita kuhunkin hankkeeseen soveltuvat ennaltaehkäisy- ja riskinhallintakeinot. Oppaassa on esitetty työkalu vaikutusten merkittävyyden arviointiin.

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat happamien sulfaattimaiden parissa työskentelevät viranomaiset, ympäristökonsultit ja muut toimijat.

Tilaisuuden osallistumislinkki (Teams)

Ohjelma

27.1.2022

9:00-9:20
Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Mikko Suominen Helsingin kaupunki
Happamien sulfaattimaiden luokitus ja GTK:n karttapalvelu, NN GTK

9:25-10:25
Oppaan esittelyä

 • Oppaan periaatteet ja huomionarvoisia asioita, Kimmo Järvinen Ramboll (10 min)
 • HaSu:t maankäytön suunnittelussa, Sari Suvanto Ramboll (10 min)
 • HaSu-tutkimusten yhdistäminen muihin tutkimuksiin (GEO, PIMA, kasvualusta), Matias Napari ja Elina Härkönen Ramboll (15 min)
 • Työkalun käyttöesimerkki, Sanna Vienonen Ramboll (10 min)
 • Vesienhallinta HaSu-kohteissa, Sari Suvanto Ramboll (10 min)

10:25-10:35
Tauko

10:35-11:25
Kuntien ja ELY:n puheenvuorot á 10 min

 • Oulu, kaavoitus ja ohjeistus kaupungin hankkeissa, Marjo Honkamaa-Eskola
 • Porvoo, HaSu-maiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa, Enni Flykt
 • Pori, kokemuksia kaavoitus- ja rakennushankkeesta, Aleksi Siirtola
 • Vaasa, HASU-maiden tunnistaminen ja loppusijoitus, Antti Ruokonen
 • Näkökulma ELY-keskukselta, Krister Dalhem

11:25-11:35
Kysymyksiä ja keskustelua

11:35-12:00
Case-puheenvuorot

 • STASIS-hanke, Pekka Stén Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Kasavarastoinnin pilotoinnit ja tulokset, Emmi Ilonen Ramboll