Luonnon monimuotoisuus ja yritykset - Miten yritykset voivat torjua luontokatoa?

Tiistai 30.11.2021

ympäristöministeriö

Luonnon monimuotoisuus ja yritykset - Miten yritykset voivat torjua luontokatoa?

Tervetuloa tiistaina 30.11. Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen järjestämään seminaariin ”Luonnon monimuotoisuus ja yritykset - Miten yritykset voivat torjua luontokatoa?” Seminaarissa kuulet hyviä esimerkkejä toteutuneista yritysyhteistyöhankkeista ja mahdollisista rahoituslähteistä. Paneelikeskustelussa pohdimme ovatko yritysten rahoittamat luonnonhoitohankkeet yhteistä hyvää vai mahdollisesti liiketoimintaa. Työpajassa pääset pohtimaan, miksi yritysten kannattaa osallistua luonnonhoito- ja kunnostushankkeisiin ja miten yritys voi hyötyä siitä, että osallistuu luontokadon torjumiseen?

Tapahtumapaikkana on Ympäristöministeriön Pankkisali (Aleksanterinkatu 7, Helsinki). Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteydellä.

Tilaisuus on tarkoitettu yrityksille, luonnonhoito- ja kunnostushankkeiden toteuttajille, viranomaisille, rahoittajille ja aihepiiristä kiinnostuneille.

Esitykset striimataan ja linkki etäosallistujille lähetään muutama päivä ennen tilaisuutta. Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta.
Ohjelma on maksuton. Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittaudu viimeistään 23.11. 

Ilmoittautumislinkki (Lyyti.fi)

Seminaari järjestetään osana Freshabit LIFE IP -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Ohjelma

tiistai 30.11.2021

8:30    Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9:00    Avaussanat
           Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, Ympäristöministeriö

9:15    Miten yksityinen rahoitus saatiin mukaan Freshabitissa?
Erikoissuunnittelija Jari Ilmonen, Metsähallitus Luontopalvelut

9:35    High life with Grip on Life: examples of complementary actions in Sweden with focus on private sectors
Senior Analyst Fredrik Nordwall, Swedish Agency for Marine and Water Management

9:55    Puruveden hoitokalastuksesta järvikalan tuotteistaminen 
Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, ESAELY

10:15    Tauko

10:30    WWF:n yritysyhteistyö sisävesityössä
Sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF Suomi

10:50    Tornatorin monimuotoisuusohjelma
Ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, Tornator

11:10    Paneelikeskustelu: Yrityksen rahoittama luonnonhoitohanke – yhteistä hyvää vai liiketoimintaa?

Fasilitaattori: Johtava asiantuntija Timo Lehesvirta, SITRA
Panelistit:

 • Yritysvastuuasiantuntija Angelina Kuokkanen, FIBS 
 • Vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist, Aktia/Finsif
 • Johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus
 • Yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Salo, Metsä Group
 • Hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen, Valio

12:00    Lounas

13:00     Julkisella rahoituksella vipuvoimaa yksityiselle rahoitukselle

 • PAF 2021-2027: Natura 2000 -verkoston ja siihen liittyvän vihreän infran rahoitustarpeet 
  Erityisasiantuntija Milka Parviainen, Ympäristöministeriö
 • Metsien käyttöön liittyvien hankkeiden tiekartta sisävesien lajien ja luontotyyppien tilan parantamiseksi Suomen metsäkeskuksessa
  Projektipäällikkö Antti Leinonen, Suomen metsäkeskus 
 • Nousu-ohjelma ja kärkihankkeet apuna yritysten monimuotoisuustyölle
  Erityisasiantuntija Jouni Tammi, Maa- ja metsätalousministeriö

13:30    Työpaja: Yritysten osallistumismahdollisuudet luonnonhoito- ja kunnostushankkeisiin

15:00    Loppusanat 

15:15    Tilaisuus päättyy