METSO-tutkimusseminaari

Keskiviikko 10.11.2021 klo 9.00 –  12.00

ympäristöministeriö

Uutta tietoa metsälajistosta sekä metsiin liittyvien aineistojen ja menetelmien hyödyntämisestä

Tervetuloa kuulemaan METSO-ohjelmaa ja metsien monimuotoisuutta tukevan tutkimuksen tuoreita tuloksia. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tutkimusseminaarissa esitellään uutta tietoa metsälajistosta sekä metsiin liittyvien aineistojen ja tutkimusmenetelmien hyödyntämisestä.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille metsien monimuotoisuudesta kiinnostuneille.

Tilaisuuden järjestää: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus.

Tilaisuus järjestetään Teamsilla. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Tilaisuudesta ei tehdä videotallennetta.

Ilmoittauduthan viimeistään 3.11.2021

Ohjelma

10.11.2021

tilaisuuden puheenjohtaja Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

9.00 Aloitussanat,
Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

9.05 Kaupunkimetsät kääpien elinympäristöinä – arvo ja mahdollisuudet suhteessa METSO-kohteisiin ja talousmetsiin,
Aku Korhonen, Luonnonvarakeskus 

9.25 Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle. TEKOPÖLY-hankkeen esittely,
Heidi Björklund, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus 

9.45 Metsänkäsittelyn vaikutukset oravan esiintymiseen – tuloksia häiriödynamiikkahankkeen tutkimusalueelta,
Jari-Pekka Tamminen, Helsingin yliopisto/Luonnonvarakeskus

10.05 Tietoisku: Suomen Lajitietokeskuksen aineistojen käyttö uhanalaisten metsälajien turvaamisessa, haasteet ja ratkaisut,
Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus 

10.15
Jaloittelutauko 

10.30 Metsien monimuotoisuuskarttojen toimivuus käytännössä ja analyysin päivitystarpeet, esimerkkinä Uusimaa,
Ninni Mikkonen, Suomen ympäristökeskus 

10.50 Metsien monimuotoisuuden ja hiiliarvojen yhteispriorisointi,
Heini Kujala, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

11.10 Tietoisku: Kokemuksia PehmoGIS-menetelmän käytöstä luonnonhoidon alueellisessa suunnittelussa,
Tiina Lintuharju, Suomen metsäkeskus 

11.20 Tietoisku: Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat. Asiantuntija- ja koneoppimismallit harvinaisen elinympäristön tunnistamisessa,
Pekka Härmä, Suomen ympäristökeskus 

11.30 Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman esittely,
Joona Lehtomäki, ympäristöministeriö 

11.45
Loppukeskustelu

12.00
Tilaisuus päättyy