Maa-ainespäivä

Torstai 30.9.2021 klo 9.00 –  15.30

ympäristöministeriö

Tilaisuudessa esitellään ajankohtaisia maa-ainestenottoon liittyviä aiheita sekä keskustellaan niistä. Tilaisuus on tarkoitettu ELY-keskusten ja kuntien viranomaisille sekä toiminnanharjoittajille.

Tilaisuus järjestetään Teamsilla. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Ilmoittauduthan viimeistään 27.9.2021

Ohjelma

30.9.2021


Puheenjohtaja erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö


9.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista ympäristöministeriöstä,
ympäristöneuvos Markus Tarasti, ympäristöministeriö

9.15 Maa-ainesten oton näkymät toiminnanharjoittajien näkökulmasta,
johtaja Juha Laurila Infra ry. 

Maa-ainestenoton esiselvitykset


9.30  Luontoselvitykset

  • Uusi opas luontoselvitysten laadintaan,
    suunnittelija Pälvi Salo Suomen ympäristökeskus
  • Luontoselvitykset maa-ainesluvissa Uudenmaan ELY-keskuksen alueella,
    tarkastaja Mona Sundman Uudenmaan ELY-keskus 

10.10 Meluselvitykset, ylitarkastaja,
Larri Liikonen Uudenmaan ELY-keskus 

10.30 Räjäytystyön ennakkosuunnittelu ja toteuttaminen,
kehitysinsinööri Jussi Kiviniemi Peab Industri Oy, Swerock avolouhinta

10.50  Keskustelu 

11.00 -12.00 Lounastauko

Pohjavesi ja maa-ainestenotto

Puheenjohtaja ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta, Kuntaliitto

12.00 Ajankohtaista kuntaliitosta,
ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta Kuntaliitto

12.15 Pohjaveden huomioiminen maa-ainesten otossa,
ylitarkastaja Eeva-Maija Haukka Pirkanmaan ELY-keskus

12.35 Kommenttipuheenvuoro pohjavesi,
ympäristötarkastaja Petteri Ahonen Jyväskylän kaupunki

12.55 Pohjavesitietojärjestelmä ja muita ympäristöhallinnon avoimia tietoja,
johtava hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus

13.15 Tauko

Ajankohtaista maa-ainesasioista

13.25 YVA maa-ainestenotossa,
ylitarkastaja Erika Heikkinen Uudenmaan ELY-keskus

13.45 Maanläjityksen vaikutukset vesiin,
pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivimäki Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

14.05 Lupalomakkeet ja muu lupa-asioinnin kehittäminen,
projektipäällikkö Anju Asunta ympäristöministeriö

14.25 KHO:n viimeaikaista oikeuskäytäntöä,
esittelijäneuvos Päivi Korkeakoski Korkein hallinto-oikeus

14.55 Maa-aineslupatietojärjestelmä (Notto) ja siihen liittyvä karttapalvelu,
vanhempi tutkija Jari Rintala Suomen ympäristökeskus

15.15 Loppukeskustelu

15.30 Tilaisuuden päätös