Suolajiston uhanalaisuus ja suojelu

Tiistai 14.9.2021 klo 9.00 – 14.00

ympäristöministeriö

Hyönteistensuojelun neuvottelukunnan teemaseminaari:  Suot ja uhanalaiset lajit 

Webinaarina verkossa 14.9.2021 klo 9.00-14.00

Tilaisuuden tarkoituksena on tarjota kattava tietopaketti suolajiston uhanalaisuudesta, suojelutarpeesta ja keinoista eri eliöryhmiä käsittelevien esitelmien kautta. Kohderyhmänä ovat ELY-keskusten, Metsähallituksen Luontopalvelujen, Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön luonnonsuojelutehtävissä toimivat henkilöt.

Ilmoittautuminen on päättynyt 9.9.2021

Ohjelma 

Päivän puheenjohtajana toimii Reima Leinonen, Hyönteistensuojelun neuvottelukunta

9.00 Tilaisuuden avaus
Esko Hyvärinen, Ympäristöministeriö

9.10 Soiden luontotyypit
Aira Kokko, Suomen ympäristökeskus

9.30 Suot muutoksessa
Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus

9.50 Soiden perhoset
Erkki Laasonen, Perhostensuojelutoimikunta

10.10 Tauko 

10.20 Kovakuoriaiset
Ilpo Mannerkoski, Kovakuoriaistyöryhmä

10.40 Pistiäiset
Juho Paukkunen, Pistiäistyöryhmä 

11.00 Hämähäkkieläimet
Seppo Koponen, Hämähäkkityöryhmä

11.20 Lounastauko

12.20 Kaksisiipiset
Jukka Salmela, Vesihyönteisryhmä ry

12.40 Soiden uhanalaiset putkilokasvit
Terhi Ryttäri, Kasvityöryhmä

13.00 Soiden sammalet
Kimmo Syrjänen, Sammaltyöryhmä

13.20 Soiden jäkälät
Kimmo Jääskeläinen, Jäkälätyöryhmä

13.40 Loppukeskustelu

14.00 Tilaisuus päättyy