Mitkä tekijät vaikuttavat ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuteen Suomessa?

Tiistai 11.5.2021 klo 9.00 –  12.00

Ympäristöministeriö

Tervetuloa 2035Legitimacy-hankkeen ja ympäristöministeriön järjestämään webinaariin "Mitkä tekijät vaikuttavat ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuteen Suomessa?"

Tilaisuudessa kuullaan alustuksia vuoden alussa käynnistyneen STN-tutkimushankkeen ”Ei hukata ketään murrokseen. Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi” tutkijoilta ja valmisteltuja kommenttipuheenvuoroja sidosryhmien edustajilta. Lisäksi aikaa on varattu keskustelulle.

Ilmoittaudu tästä 10.5. mennessä (Lyyti.fi).

Tilaisuus järjestetään Teamsilla.

Webinaarin ohjelma:

9:00-9:10 Tilaisuuden avaus, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

9:10-9:25 Mitkä tekijät vaikuttavat ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuteen? Professori Kati Kulovesi, CCEEL,
UEF

9:25-9:40 Oikeudenmukaisuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet, yliopistonlehtori Suvi Huttunen, JYU/SYKE

9:40-9:55 Oikeudenmukaisuuden taloudellinen ulottuvuus, johtava tutkija Marita Laukkanen, VATT

TAUKO

10:00-10:15 Ihmis- ja perusoikeudet oikeudenmukaisen (ilmasto-)politiikan perustana, erikoistutkija Anu
Lähteenmäki-Uutela, SYKE

10:15-10:30 Ilmastosuunnitelmien oikeudellinen merkitys, tutkimusprofessori Antti Belinskij, SYKE

TAUKO

Kommenttipuheenvuorot:
10:40-10:50 Puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto
10:50-11:00 Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, Kehitysvammaliitto
11:00-11:10 Kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, SAK
11:10-11:20 Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, Suomen luonnonsuojeluliitto
11:20-11:30 Erityisasiantuntija Heidi Alatalo, Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä

11:30-11:55 Keskustelua

11:55 Tilaisuuden päätösräppi