Pohjavesipäivät 2021

Maanantai 3.5.2021 klo 12.30 – tiistai 4.5.2021 klo 16.00

Ympäristöministeriö

Ajankohtaisista pohjavesiaiheista ja tutkimuksista informointi sekä lainsäädännön pohjavesiä koskevat ajankohtaisasiat.

Kohderyhmä: Pohjavesi- ja maaperäasioiden kanssa työskentelevät asiantuntijat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, kunnissa, aluehallintovirastoissa, maakunnissa, ympäristöministeriössä, maa- ja metsätalousministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä, tutkimuslaitoksissa, vesihuoltolaitoksissa, konsulttitoimistoissa ja muissa yrityksissä.

Tilaisuus järjestetään Teamsilla. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Ilmoittautuminen on päättynyt 29.4.202

Ohjelma

Maanantai 3.5.2021 klo 12.30-16.00


Puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö YM

Pohjavesimallit 

12.30 Pohjaveden tyyppimallit, erikoistutkija Sirkku Tuominen, SYKE

 • Tyyppimuodostumat
 • Mallinnusohjelmien käyttöönotto
 • Tiedostopaketit
 • Esimerkkejä ja harjoituksia

13.30 Tauko

14.00 Esimerkkejä ja harjoituksia jatkuu…

14.30 Tyyppimallien eri käyttömahdollisuuksista

 • Case energiakaivo,
  johtava asiantuntija Teppo Arola, Geologian tutkimuskeskus

15.00 Metsätalouden kunnostusojitusten suunnittelutyökalu KUNNOS, TkT Tuomo Karvonen, WaterHope

15.30 Loppukeskustelu ja palaute Pohjavesimalli-iltapäivästä

16.00 Päivä päättyy


Tiistai 4.5.2021 klo 9.00-16.00


Puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö YM

9.00 Lyhyesti ajankohtaisia pohjavesiasioita

 • Ajankohtaista ympäristöministeriöstä,
  neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson YM
 • Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä,
  neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen MMM
 • Ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä,
  neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala STM
 • Pohjavesialueiden määrittämisen ja luokituksen tilannekatsaus,
  johtava hydrogeologi Ritva Britschgi, SYKE
 • Keskustelua

10.00 Pohjavesialueiden riskit ja niiden hallinta

 • Tilannekatsaus riskipohjavesialueisiin,
  ylitarkastaja Janne Juvonen, SYKE
 • Huonossa tilassa olevat pohjavesialueet POTKU,
  erikoistutkija Sirkku Tuominen, SYKE
 • Kemiallisesti huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden kokonaisvaltainen riskinhallinta
  POAKORI1-2
  ,
  toimialapäällikkö Kimmo Järvinen, Ramboll
 • Keskustelua

11.00-12.00 Tauko

Puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen, MMM

12.00 Pohjaveden kestävä käyttö

 • Selvitys rantaimeytymisestä pohjavedenottamoilla,
  vanhempi tutkija Jari Rintala, SYKE
 • Rantaimeytystutkimus osana hydrogeologia- ja globaalimuutos-hanketta,
  apulaistutkimusprofessori Kirsti Korkka-Niemi, Geologian tutkimuskeskus
 • Vedenottamoiden raakaveden laadun reaaliaikainen seuranta ja analyysimenetelmät,
  johtava tutkija, dosentti Ilkka Miettinen/THL ja apulaisprofessori Pekka Rossi/Oulun yliopisto
 • Ajankohtaista rantaimeytyslaitosten osalta,
  osastopäällikkö Elina Anttonen, AFRY Finland 
 • Vesihuoltolaitoksen kokemuksia rantaimeytymisestä, 
  tuotantopäällikkö Markku Lehtola, Kuopion Vesi Oy
 • Keskustelua

13.30-13.45 Tauko

13.45 Pohjaveden seuranta

 • Seurantastrategian päivitys,
  johtaja Kristian Meissner, SYKE
 • Automatisointihanke,
  vanhempi insinööri Tuuli Saari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja pohjavesiasiantuntija
  Mira Tammelin, SYKE
 • Seurantatietojen hyödyntäminen, ennakkokyselyn tulokset,
  hydrogeologi Annika Anttila, SYKE
 • Keskustelua

14.40 Tietoiskut

 • Hydrologian koulutusohjelma ELYille,
  apulaisprofessori Pekka Rossi/Oulun yliopisto
 • Arseenipitoisen juomaveden käytön vähentäminen Nepalissa, NeAs-hanke,
  erikoistutkija Sirkku Tuominen, SYKE
 • Metsätalouden pohjavesivaikutukset, MEPO-hanke,
  johtava hydrogeologi Ritva Britschgi, SYKE
 • Eri kaavatasojen käyttömahdollisuudet pohjavesien suojelussa (julkaisu),
  projektitoimiston päällikkö (vt.) Jouni Määttä/Tuusulan kunta 
 • Miten vesi.fi -sisältöä on tarkoitus tulevaisuudessa kehittää,
  projektipäällikkö Seija Rantonen, SYKE

15.30 Loppukeskustelu 

16.00 Päivä päättyy