Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa - vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely

Torstai 25.3.2021 klo 13.00 –  16.15

Ympäristöministeriö

Tervetuloa kuulemaan ja oppimaan, miten YVAssa ja SOVAssa voidaan ottaa huomioon ilmastovaikutukset niin hillinnän kuin sopeutumisenkin näkökulmasta

Tilaisuudessa käydään läpi ympäristöministeriön SYKEltä tilaaman työn keskeiset tulokset, jotka sisältävät  suosituksia ilmastovaikutusten arvioinnin toteuttamisesta sekä käytännön esimerkkejä.  Lisäksi keskustellaan alueviranomaisen roolista ilmastovaikutusten arvioinnissa ja hallinnassa.

Ohjelmaan sisältyy myös kahden hankkeen esittely: Ilmastopaneelin Suomi hanke, jossa tarkastellaan edellytyksiä vahvistaa sopeutumista ilmastonmuutokseen ja Uudenmaan ELY-keskuksen ILTSU-hanke, jossa tuetaan kaikkia ELYjä ilmastovaikutusten arvioinnissa ja huomioon ottamisessa tulevina vuosina.

Kohderyhmänä ovat ELY-keskusten YVA- , SOVA- ja ilmastoasiantuntijat. Myös muut aiheesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua. 
 

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen on päättynyt 22.3.2021

Ohjelma

25.3.2021

 

12.45 Yhteyksien testaus

13.00 Tilaisuuden avaus
Seija Rantakallio, YM
    
Ilmastovaikutusten arvioinnin haasteet YVAssa ja SOVAssa viranomaisen näkökulmasta katsottuna
Mikael Hildén, SYKE

Miten alueviranomainen varmistaa hillinnän kannalta olennaisten ilmastovaikutusten johdonmukaisen käsittelyn YVAssa -hanketyyppiesimerkkejä
Hanna Mela ja Uula Saastamoinen, SYKE

SOVA: Ilmastonmuutoksen hillintä ja alueelliset SOVAt 
Uula Saastamoinen, Hanna Mela & Mikael Hildén  

Ilmastopaneelin Suomi hankkeen esittely 
Alueviranomaisen potentiaalinen rooli sopeutumisen ohjauksessa Suomessa
Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto

Keskustelu alueviranomaisen roolista sopeutumisen varmistamisessa ja
edistämisessä, erityisesti YVAssa ja SOVAssa

Viherkertoimen soveltamismahdollisuudet paikallisella ja alueellisella tasolla velvoittavana sopeutumisen suunnittelun työkaluna. 
Janina Käyhkö & Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto

Sopeutumisraportointi-velvoitteen (adaptation reporting power) käyttö YVAn, SOVAn  tai suunnittelun/tiekarttojen tukena
Sirkku Juhola & Janina Käyhkö 

Keskustelu Sopeutumisraportointivelvoitteesta – miten sovellettaisiin
nykyisen lainsäädännön puitteissa aluetasolla?  

Ilmastovaikutusten arviointi ja huomioon ottaminen ELY-keskuksen alueidenkäyttö- sekä YVA- ja SOVA-tehtävissä (ILTSU) –hankkeen esittely 
Marko Nurminen, Uudenmaan ELY-keskus

Miten alueviranomaisen roolia kannattaa kehittää ilmastovaikutusten arvioinnissa ja hallinnassa – mitkä ovat mahdollisuudet, kompastuskivet, tietotarpeet, kehittämiskohteet?

Yhteiskeskustelu

16.15 Tilaisuus päättyy