Vesien- ja merenhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien viimeistely

Torstai 18.3.2021 klo 9.00 –  11.45

Ympäristöministeriö

Ajankohtaiskatsaus ja keskustelutilaisuus vesien- ja merenhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien viimeistelyyn. Neuvottelupäivässä käsitellään vuoden 2021 työsuunnitelmaa ja käännetään katse myös kohti tulevaa suunnittelukautta. Tilaisuus on tarkoitettu ELY-keskusten asiantuntijoille ja muille vesien- ja merenhoidon suunnittelun parissa työskenteleville ympäristöhallinnon henkilöille. .

Tilaisuus järjestetään Teamsilla.

Ilmoittautuminen on päättynyt

 

Alustava ohjelma

18.3.2021

 


9.00 Tilaisuuden avaaminen 
Saara Bäck, ympäristöministeriö

9.05 Vesien- ja merenhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien viimeistely

 • Katsaus 2021 työsuunnitelmaan
  Turo Hjerppe, ympäristöministeriö
 • ELYjen koordinaattoreiden puheenvuoro; missä mennään
  Vincent Westberg, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Merenhoidon kuulemispalautteen huomiointi ja toimenpideohjelman viimeistely
  Jan Ekebom, ympäristöministeriö
 • Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutusten arviointi - tilannekatsaus
  Sari Väisänen, Suomen ympäristökeskus

10.00 Yhteinen keskustelu

10.15 Tauko

10.25 Katsaus tulevaan – suunnitteluprosessin ja menetelmien kehittäminen 

 • PISARA esittely (esim. meripuolen lanseeraus ja katsausta tulevaan)
  Sanna Lankinen, Suomen ympäristökeskus 
 • Paikkatiedon ja mallinnuksen kehitystarvekysely ELYlle
  Ämer Bilaletdin, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Seurantojen uudistaminen
  Petri Liljaniemi, ympäristöministeriö
 • Suomen merenhoitolainsäädännön toimivuustarkastelu - infoisku raportista
  Suvi-Tuuli Puharinen, Itä-Suomen yliopisto
 • VHS & MHS yhteensovittamisen haasteita ja mahdollisuuksia, case Ahvenanmaa
  Jan Ekebom, ympäristöministeriö

11.25 Yhteinen keskustelu

11.45 Tilaisuuden päättäminen