Ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhankkeen (TOVA-lainsäädäntöhanke) kuulemistilaisuus

Torstai 3.12.2020 klo 9.00 –  12.00

Ympäristöministeriö

Kuulemistilaisuus järjestetään sähköisesti Skype-yhteydellä. Yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset eTuve-verkkoa käyttävät osallistujat. Tilaisuuteen mahtuu enintään 250 osallistujaa.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 1.12.2020 klo 16.00 mennessä.

Kuulemistilaisuuteen valmisteltu aineisto jaetaan viikkoa aikaisemmin Ympäristöministeriön nettisivuilla. Osallistumislinkki lähetetään päivää ennen tilaisuutta kaikille ilmoittautuneille.

Asiasta kiinnostuneita pyydetään etukäteen ilmoittamaan tilaisuuden järjestäjälle (Kati Leskinen, [email protected]) halukkuudestaan esittää 3 minuutin puheenvuoro tilaisuuden päätteeksi käytävässä yleiskeskustelussa.

Kuulemistilaisuuden puheenjohtajana toimii hankkeen työjaoston puheenjohtaja, hallitusneuvos Oili Rahnasto ympäristöministeriöstä. 

Ohjelma:

9.00
Kuulemistilaisuuden alkusanat 
Oili Rahnasto, hallitusneuvos, YM

9.10
Hankkeen pääkohdat ja eteneminen
Mari-Linda Harju-Oksanen, pääsihteeri, YM
Merja Huhtala, hallitussihteeri, YM

10.00
Etukäteen pyydetyt kolme valmisteltua puheenvuoroa
    
10.30
Tauko

10.40
Etukäteen pyydetyt kolme valmisteltua puheenvuoroa

11.10
Yleistä keskustelua ja kommentteja

11.50
Päätössanat
Oili Rahnasto, hallitusneuvos, YM

12.00
Tilaisuus päättyy

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämiseksi. Tavoite on nykyistä kattavammin hallita ympäristöriskejä, korvata ympäristövahinkoja ja turvata ennallistamistoimet tapauksissa, joissa vahingon aiheuttaja on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.

TOVA-lainsäädäntöhanke alkoi vuoden 2020 alussa. Hankkeella on laajapohjainen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ylijohtaja Leena Ylä-Mononen ympäristöministeriöstä. Ohjausryhmää tukee virkamiehistä koostuva työjaosto. Hankkeen toimikausi on 1.1.2020 - 31.5.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2022.

Uudella järjestelmällä tavoitellaan sitä, että toiminnanharjoittajat hoitavat ympäristövelvoitteensa mahdollisimman pitkälle ilman valtion taloudellista väliintuloa. TOVA-lainsäädäntöhankkeessa selvitetään, onko perusteltua säilyttää nykyiset korvausjärjestelmät, eli ympäristövahinkovakuutus ja öljysuojarahasto, erillisinä järjestelminä. Lisäksi hankkeessa laaditaan ehdotukset tulevan korvausjärjestelmän rahoituspohjaksi. Lainsäädäntöhanke toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Tilaisuuden materiaali:

Lisätietoja:
Asiantuntija, Kati Leskinen, [email protected], +358 2952 50090