Asuntopoliittisen kehittämisohjelman sidosryhmätilaisuus

Perjantai 9.10.2020 klo 9.00 –  11.00

Ympäristöministeriö

Tervetuloa kuulemaan asuntopoliittisen kehittämisohjelman tilanteesta ja keskustelemaan kehittämisohjelmassa linjattavista kysymyksistä verkkotilaisuuteen 9.10. klo 9-11.

Tilaisuuden materiaali löytyy täältä.

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma annetaan selontekona eduskunnalle loppuvuodesta 2020. Valmistelutyötä tekee ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön entinen kansliapäällikkö Hannele Pokka. Ryhmässä ovat mukana asuntopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja virastot. Työtä tukee valtioneuvoston asettama parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ryhmässä ovat mukana eduskuntapuolueet.

Ohjelma

8.45    Teams-kokous aukeaa
9.00    Asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelu, työryhmän puheenjohtaja Hannele Pokka
9.15     Asuntopoliittisen kehittämisohjelman luonnoksen esittely, asuntopoliittisen kehittämisohjelman sihteerit, erityisasiantuntija Mikko Friipyöli ja  hallitussihteeri Liisa Meritähti, ympäristöministeriö
9.40    Kommenttipuheenvuoro: Essi Eerola, tutkimusjohtaja, VATT
9.50    Kommenttipuheenvuoro: Mari Vaattovaara, kaupunkimaantieteen professori, Kaupunkitutkimusinstituutti
10.00   Keskustelua asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta
Teema 1: Kasvuseuduilla varmistetaan riittävä asuntotarjonta ja kasvukeskusten ulkopuolella pyritään yhdyskuntarakenteen hallittuun kehittymiseen
Teema 2: Asumisen tukijärjestelmien tulee vastata asuntomarkkinoiden haasteisiin ja niiden tulee olla vaikuttavia ja kustannustehokkaita
Teema 3: Monipuolisia asumisen muotoja edistetään ja velkaantumiskehitystä hillitään
11.00    Tilaisuus päättyy