Rakentamisen päästötietokannan keskustelutilaisuus 7.9.2020

Maanantai 7.9.2020 klo 9.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö kutsuu rakennustuotteiden valmistajia ja rakennusteollisuuden järjestöjä seminaariin kuulemaan hankkeen tilanteesta ja keskustelemaan tietokannan laatimiseen liittyvistä kysymyksistä.

Ympäristöministeriön tavoitteena on edistää vähähiilisempään rakentamiseen siirtymistä. Ministeriö on kehittänyt ensimmäisen version vähähiilisyyden arviointimenetelmästä. Arviointimenetelmän lisäksi vähähiilisen rakentamisen edellytyksenä on tuotteiden ja palveluiden ilmastovaikutuksia koskevan tiedon saatavuus. Suomessa on jo tehty paljon työtä tuotteiden ja prosessien ilmastotietojen selvittämiseksi. Työ tietojen kokoamiseksi tietokantaan on parhaillaan menossa SYKE:n johdolla.

Ympäristöministeriö kutsuu rakennustuotteiden valmistajia ja rakennusteollisuuden järjestöjä seminaariin kuulemaan hankkeen tilanteesta ja keskustelemaan tietokannan laatimiseen liittyvistä kysymyksistä.


Aika: maanantai 7.9. klo 9:00 - 11:30
Paikka: verkkoseminaari

Ohjelma

1. Tilaisuuden avaus ja vähähiilisen rakentamisen tiekartan yleiskatsaus (Matti Kuittinen, YM)

2. Tilannekatsaus tiedon saatavuuteen ja meneillään oleviin projekteihin (Juha Luhanka, Rakennusteolisuus)

3. Päästötietokannan kehityksen tilannekatsaus (Janne Pesu, SYKE)

  • yhteistyö ja roolit Suomessa
  • yhteistyö Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa
  • aikataulu ja tämänhetkinen tilanne tiedon kokoamisen suhteen
  • ajateltu tekninen ratkaisu

4. Tietokannan laadinta ja keskustelua teemoittain (Tarja Häkkinen, SYKEn konsultti)

  • tuotteet ja niiden ryhmittely ja taustaraportointi
  • geneerisen tiedon määrittely 
  • esimerkin esittely – laadintaprosessi ja tulokset

5. Hankkeen jatko ja tilaisuuden päätös (Matti Kuittinen, YM)