Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

HELCOM on parhaillaan uudistamassa Itämeren suojelun toimintaohjelmaa Baltic Sea Action Plania (BSAP). BSAP on Itämeren rantavaltioiden ja EU:n tiekartta kohti meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Ohjelma käsittää toimenpiteitä laajasti eri toimialoilla ja eri teemoissa. Sidosryhmäwebinaari on tilaisuus tutustua BSAP:n päivittämisen edistymiseen sekä BSAP:hen ehdotettuihin uusiin toimenpiteisiin ja lähestymistapoihin. Tilaisuudessa on mahdollista esittää näkemyksiä BSAP-luonnoksesta sekä käynnistää keskustelua sen tulevasta toimeenpanosta Suomessa ja Itämerellä.

Järjestäjä: YM