Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Tervetuloa vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaariin! Tänä vuonna tilaisuus järjestetään etätapahtumana.

Järjestäjä: YM

Tilaisuus keskittyy kaupunkien ja valtion väliseen yhteistyöhön segregaation vähentämisessä ja sen seurausten lieventämisessä.

Järjestäjä: TEM, YM