Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

ke 5.10.2022–
to 6.10.2022

Neuvottelupäivillä käsitellään maakunta- ja kuntakaavoituksen sisältöön sekä menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä ja käydään keskustelua ajankohtaisista ilmiöistä, lainsäädännön muutoksista ja kehittämishankkeista. Tilaisuus on tarkoitettu maakuntien liittojen ja ELY-keskusten sekä muun valtionhallinnon alueidenkäytön asiantuntijoille.

Järjestäjä: YM

ke 5.10.2022–
to 6.10.2022

Neuvottelupäivillä käsitellään maakunta- ja kuntakaavoituksen sisältöön sekä menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä ja käydään keskustelua ajankohtaisista ilmiöistä, lainsäädännön muutoksista ja kehittämishankkeista. Tilaisuus on tarkoitettu maakuntien liittojen ja ELY-keskusten sekä muun valtionhallinnon alueidenkäytön asiantuntijoille.

Järjestäjä: YM

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset järjestävät syksyn 2022-2023 välillä valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian toimeenpanon vauhdittamiseksi etenkin kunnille ja kaupungeille suunnatun PIMA-kiertueen.​​​​​​​ Saman sisältöinen yhden päivän mittainen tilaisuus järjestetään kaikkien ELY-keskusten alueilla. Tilaisuuksissa esitellään ja keskustellaan Valtakunnallisesta pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategista, Maaperä kuntoon -ohjelmasta, isännällisten kohteiden edistämisestä, pilaantuneiden alueiden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa, kestävyyden huomioimisesta, vastuista selvittämisessä ja puhdistamisessa, rahoitusmahdollisuuksista sekä opastetaan MATTI-järjestelmän käyttöä ja pidetään PIMA-klinikkaa.

Järjestäjä: YM

to 6.10.2022–
pe 7.10.2022

to 6.10.2022–
pe 7.10.2022

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan jäteasetuksen mukaisesta jäteraportoinnista YLVAan. Tilaisuus on tarkoitettu toiminnanharjoittajille, ympäristönsuojelun valvontaviranomaisille sekä tarvittaessa muille sidosryhmille.

Ryhti-infossa luvassa tietoa kansainvälisestä digikehityksestä ja voimassa olevien kaavojen siirrosta tietojärjestelmään.

Järjestäjä: YM

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset järjestävät syksyn 2022-2023 välillä valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian toimeenpanon vauhdittamiseksi etenkin kunnille ja kaupungeille suunnatun PIMA-kiertueen.​​​​​​​ Saman sisältöinen yhden päivän mittainen tilaisuus järjestetään kaikkien ELY-keskusten alueilla. Tilaisuuksissa esitellään ja keskustellaan Valtakunnallisesta pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategista, Maaperä kuntoon -ohjelmasta, isännällisten kohteiden edistämisestä, pilaantuneiden alueiden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa, kestävyyden huomioimisesta, vastuista selvittämisessä ja puhdistamisessa, rahoitusmahdollisuuksista sekä opastetaan MATTI-järjestelmän käyttöä ja pidetään PIMA-klinikkaa.

Järjestäjä: YM

HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan, BSAP) päivitettiin 2021. Ympäristöministeriö järjestää yhteensä 4 tilaisuutta, joissa esitellään toimintaohjelmaa ja keskustellaan sen kansallisesta toimeenpanosta. Tämän tapahtuman teemoina ovat luonnon monimuotoisuus, merenpohjan häiriöt ja menetys sekä kalastus. Muut tilaisuudet järjestetään 28.10., 4.11. ja 8.11.2022.

Järjestäjä: YM

Jäteraportointiklinikat on tarkoitettu raportointia tekeville toiminnanharjoittajille sekä raportoinnin tarkistaville viranomaisille. Klinikoilla käsitellään YLVAn muuttuneita jäteraportointiominaisuuksia teemakohtaisesti.

Järjestäjä: YM

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset järjestävät syksyn 2022-2023 välillä valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian toimeenpanon vauhdittamiseksi etenkin kunnille ja kaupungeille suunnatun PIMA-kiertueen.​​​​​​​ Saman sisältöinen yhden päivän mittainen tilaisuus järjestetään kaikkien ELY-keskusten alueilla. Tilaisuuksissa esitellään ja keskustellaan Valtakunnallisesta pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategista, Maaperä kuntoon -ohjelmasta, isännällisten kohteiden edistämisestä, pilaantuneiden alueiden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa, kestävyyden huomioimisesta, vastuista selvittämisessä ja puhdistamisessa, rahoitusmahdollisuuksista sekä opastetaan MATTI-järjestelmän käyttöä ja pidetään PIMA-klinikkaa.

Järjestäjä: YM

Miltä Suomen päästöjen kehitys näyttää? Tule kuulemaan ilmastovuosikertomuksen tulokset Oodin 3. kerrokseen 27.10. 

Järjestäjä: YM

HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan, BSAP) päivitettiin 2021. Ympäristöministeriö järjestää yhteensä 4 tilaisuutta, joissa esitellään toimintaohjelmaa ja keskustellaan sen kansallisesta toimeenpanosta. Tämän tapahtuman teemana on rehevöityminen. Seuraavat tilaisuudet järjestetään 4.11. ja 8.11.2022.

Järjestäjä: YM