Minister Ohisalo: EU:s lagstiftningsförslag för att förbättra naturens tillstånd är både efterlängtat och nödvändigt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

22.6.2022 14.50
MM
Europeiska kommissionen har i dag offentliggjort ett lagstiftningsförslag om målen för att förbättra naturens tillstånd. I förslaget beaktas brådskan med att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Senaste meddelanden

EU:s miljöministrar behandlar klimatpaketet – på agendan finns utsläppshandeln, utsläppsgränserna för bilar och LULUCF-förordningen

27.6.2022 8.16
JSM KM MM
EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 28 juni. Ministrarna ska förhandla om EU:s klimatpaket, det vill säga 55 %-paketet. Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet.

Starkt stöd från medborgare och intressegrupper till att stoppa förlusten av biologisk mångfald

23.6.2022 9.49
MM
Responsen från Naturrådet, som består av medborgare, och intressegrupperna visar att medborgarna upplever att det är viktigt att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Medborgarna vill ha mer begriplig information om förlusten av biologisk mångfald och om möjligheter att vidta åtgärder för att stoppa den. De vill också delta i beslutsfattandet gällande naturen. Genom Naturrådet och olika möten för intressegrupper har medborgarna kunnat delta i utarbetandet av den nationella strategin för biologisk mångfald.

Har du sett en tumlare? Berätta om dina iakttagelser och hjälp till att skydda tumlaren

22.6.2022 11.08
MM
Bild: Olli Loisa
Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i centrala Östersjön beräknas på basis av akustisk övervakning bestå av endast cirka 500 individer. I finska vatten upptäcks årligen några individer. Som stöd för skyddsarbetet samlar miljöministeriet och Ålands landskapsregering också in allmänhetens observationer av de fridlysta tumlarna.